Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1142/2020Usnesení NS ze dne 09.06.2020

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.1142.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1142/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Český bezdrát s. r. o., se sídlem v Příboru, Zámečnická 592, identifikační číslo osoby 25902415, zastoupeného JUDr. Janou Mikulovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Hlavní třída 1023/55, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, pro 15 776 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Davida Boloma, Exekutorský úřad Nový Jičín, pod sp. zn. 205 EX 39/13, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 12. 2019, č. j. 66 Co 738/2019-164, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byl povinný vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 5. 5. 2020 k zaplacení soudního poplatku za dovolání ve výši 4000 Kč do 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl poučen o tom, že dovolání proti usnesením vydaným v řízeních, jejichž předmětem bylo v době jejich vydání peněžité plnění nepřevyšující 50 00 Kč, včetně řízení o výkon rozhodnutí a exekučního řízení, není přípustné (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. ve znění od 30. 9. 2017), a že je-li dovolání odmítáno pro nepřípustnost podle § 238 o. s. ř., neuplatní se osvobození od soudních poplatků (srov. § 11a zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017).

Dovolatel přesto vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, pouze - navzdory poučení - znovu požádal o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavil. Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 5. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru