Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 114/2010Usnesení NS ze dne 27.04.2010

HeslaVýkon rozhodnutí
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.114.2010.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 114/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Olgy Puškinové v exekuční věci oprávněné TKP, s. r. o., se sídlem v Hradci Králové, Sadovská 1679/22A, zastoupené Mgr. Radanem Venclem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Chmelova 357/II, proti povinným 1) M. Č. a 2) H. Č., oběma zastoupeným JUDr. Ladislavem Břeským, advokátem se sídlem v Praze 2, Botičská 1936/4, vyklizením nemovitostí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 Nc 396/2008, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2009, č. j. 29 Co 608/2008-18, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 1. 4. 2008, č. j. 33 Nc 396/2008-5, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 5. 2009, č. j. 33 Nc 396/2008-12, jímž obvodní soud nařídil podle exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti, sepsaného Mgr. Terezou Pukowietzovou, zmocněným koncipientem JUDr. Jana Grosama, soudního exekutora Exekutorského úřadu Praha 6, ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 025 EZ 1947/07, exekuci vyklizením označených nemovitostí a dále k vymožení nákladů exekuce a nákladů oprávněné; provedením exekuce pověřil Mgr. Jiřího Nevřelu, soudního exekutora. Odvolací soud dospěl k závěru, že exekuční titul je formálně i materiálně vykonatelný a všechny předpoklady pro nařízení exekuce byly splněny.

Proti usnesení městského soudu podali povinní dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12, zákona č. 30/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu, upravujících dovolací řízení, ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, potvrzujícímu nebo měnícímu usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání oprávněného 31. 7. 2009, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na nepřípustnosti dovolání nic nemění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 6, ročník 2003 pod č. 51).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O případných nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2010

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru