Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1134/2001Usnesení NS ze dne 29.08.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.1134.2001.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1134/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. Z. proti povinnému V. F., prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. E 54/2000, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. února 2001, č. j. 9 Co 943/2000-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud změnil usnesení ze dne 10. dubna 2000, č. j. E 54/2000-11, jímž okresní soud nařídil výkon platebního rozkazu ze dne 6. února 1998, č. j. Ro 129/98-3, prodejem nemovitostí povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 10.301,- Kč s příslušenstvím a nákladů řízení v souhrnné výši 6.578,- Kč, a to tak, že návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zamítl.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla oprávněná dovoláním, jež posléze (viz protokol ze dne 15. června 2001 na č. l. 30) vzala zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen „o. s. ř.\"), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému, jenž by měl právo na náhradu nákladů tohoto řízení, prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2001

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru