Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1133/2008Usnesení NS ze dne 23.10.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:20.CDO.1133.2008.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1133/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Petra Šabaty v exekuční věci oprávněných a) nezletilého P. N., b) nezletilého O. N., zastoupených matkou D. N., zastoupenou advokátem, proti povinnému P. N., pro dlužné výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 49 Nc 811/2007, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 11. 2007, č.j. 53 Co 470/2007-42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud odmítl jeho odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“) proti usnesení ze dne 19. 3. 2007, č. j. 49 Nc 811/2007-13, jímž Obvodní soud pro Prahu 10 nařídil podle svého rozsudku ze dne 4. 3. 2004, č.j. 19 P 12/2004-17, k uspokojení pohledávky oprávněných na dlužném výživném za dobu od 1. 10. 2006 do 31. 1. 2007 pro nezletilého P. N. ve výši 24.000,- Kč a pro nezletilého O. N. ve výši 16.000,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněných, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. R. V., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 13. 12. 2007, č. j. 49 Nc 811/2007-48, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 25. 1. 2008, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru