Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1133/2001Usnesení NS ze dne 17.04.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.1133.2001.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238a odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1133/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) M. E., nar. 23. září 1953, a B) A. E., nar. 7. prosince 1952, proti povinným 1) S. o. š., S. u., O. u., U. a P. š., příspěvkové organizaci, a 2) M., s. r. o., pro nezastupitelné plnění, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 1 E 1/2001, o dovolání první povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 21. března 2001, č. j. 30 Co 124/2001-23, takto:

I. Nejvyšší soud vyzývá dovolatelku, aby ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranila nedostatek povinného zastoupení, a to tak, že statutárním orgánem pověřený zaměstnanec s právnickým vzděláním podání z 22. května 2001, doručené soudu 8. června téhož roku, vlastnoručně podepsaným podáním doplní nebo je nahradí podáním vlastním, případně se s ním ztotožní či je alespoň podepíše.

II. Nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. dubna 2001, č. j. 1 E 1/2001-6, jímž okresní soud nařídil výkon předběžného opatření Okresního soudu v Jablonci nad Nisou ze dne 1. prosince 2000, č. j. 5 C 280/2000, uložením pokuty ve výši 50.000,- Kč a povinné zavázal k náhradě nákladů výkonu

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla první povinná dovoláním, při jeho podání však nebyla zastoupena advokátem ani nedoložila, že osoba, která za ni dovolání podepsala, má odpovídající právnické vzdělání. K dovolání bylo pouze přiloženo zmocnění udělené ředitelem, tedy statutárním orgánem dovolatelky, jejímu zaměstnanci JUDr. J. V. k zastupování před Nejvyšším soudem, dovolání však nebylo podáním tohoto zaměstnance ani nahrazeno, případně doplněno, ani podepsáno.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Vzhledem k tomu, že sice byl splněn požadavek vyplývající z ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé, nikoli však již z stanovení § 241 odst. 2 o. s. ř., zakotvujícího požadavek sepisu dovolání osobou s právnickým vzděláním, a že v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, Nejvyšší soud ve shodě s ustanovením § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 věty první a § 43 odst. 1 o. s. ř. dovolatelku vyzývá k jeho zhojení. Nebude-li uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě shora uvedeným způsobem (srov. též usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř. zastaví.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. března 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru