Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1122/2005Usnesení NS ze dne 13.07.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.1122.2005.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1122/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné M. P., s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinnému V. H., o nařízení exekuce, pro 262.268,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prachaticích pod sp. zn. 6 Nc 1406/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. února 2005, č. j. 7 Co 428/2005-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil určeného exekutora.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen, soud prvního stupně ho vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 29. března 2005, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zákon č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19. března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bude případně rozhodnuto podle hlavy VI zák. č. 120/2001 Sb.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. července 2005

JUDr. František Ištvánek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru