Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1121/2006Usnesení NS ze dne 27.09.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.1121.2006.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1121/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněného J. S., proti povinnému J. K., pro 79.288,- Kč, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 Nc 4486/2003, o „dovolání“ povinného proti usnesení soudního exekutora Mgr. Davida Koncze ze dne 15. 6. 2005, č.j. 074 Ex 1016/03-41, a proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 18. 12. 2003, č.j. 16 Nc 4486/2003-6, takto:

I. Řízení o „dovolání“ proti usnesení soudního exekutora Mgr. D. K. ze dne 15. 6. 2005, č.j. 074 Ex 1016/03-41, se zastavuje.

II. Řízení o „dovolání“ proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 18. 12. 2003, č.j. 16 Nc 4486/2003-6, se zastavuje.

Odůvodnění:

Okresní soud v Chebu usnesením ze dne 18. 12. 2003, č.j. 16 Nc 4486/2003-6, nařídil exekuci podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 26. 1. 1993, č.j. 12 C 128/89-49, a podle usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 30. 7. 1996, č.j. E 367/94-9, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 2. 1997, sp. zn. 11 Co 835/96, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 79.288,- Kč, a provedením exekuce pověřil Mgr. D. K., soudního exekutora se sídlem v Ch. Soudní exekutor vydal dne 15. 6. 2005 usnesení č.j. 074 Ex 1016/03-41, jímž ustanovil v daném exekučním řízení znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Ing. J. Ch. a uložil mu, aby ve lhůtě dvou měsíců od doručení tohoto usnesení ocenil označené nemovitosti ve výlučném vlastnictví povinného.

Povinný ve svém podání ze dne 22. 7. 2005, adresovaném soudnímu exekutorovi a označeném jako „jed. č. 14 Co 307/2005 dále jed. č. 074 Ex 1016/03-41“, uvedl, že podává „dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, a zároveň navrhuji změnu usnesení na řízení exekuce a vypořádání dědictví“. I když povinný v dovolání označil jedno z obou napadených rozhodnutí jako rozhodnutí „jed. č. 14 Co 307/2005“ (jedná se o usnesení odvolacího soudu ze dne 11. 5. 2005, č.j. 14 Co 307/2005-36, které se týká procesního nástupnictví a proti kterému je dovolání přípustné), žádné výtky k tomuto rozhodnutí neuplatňuje, nýbrž je váže k rozhodnutí o nařízení exekuce (které bylo vydáno soudem prvního stupně dne 18. 12. 2003 pod č.j. 16 Nc 4486/2003-6) a požaduje jeho změnu. Podle obsahu tedy povinný podal dovolání proti usnesení Okresního soudu v Chebu ze dne 18. 12. 2003, č.j. 16 Nc 4486/2003-6, a dále proti usnesení soudního exekutora Mgr. D. K. ze dne 15. 6. 2005, č.j. 074 Ex 1016/03-41.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že řízení o podání povinného ze dne 22. 7. 2005 musí být pro neodstranitelný nedostatek podmínky řízení zastaveno.

Podle § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.s.ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z citovaného ustanovení vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudního exekutora ani soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Rozhodnutí soudního exekutora, jímž ustanovil soudního znalce a vymezil zadání jeho úkolu, je usnesením, jímž se upravuje vedení řízení, v důsledku čehož proti němu není dle ustanovení § 202 odst. 1 písm. a/ o.s.ř. přípustné odvolání (a tím méně dovolání). Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (§ 201 o.s.ř.). Občanský soudní řád proto také neupravuje funkční příslušnost soudů pro projednání dovolání proti uvedeným rozhodnutím. Tím, že povinný směřuje „dovolání“ přímo proti rozhodnutí soudního exekutora, resp. soudu prvního stupně, uvedenou podmínku dovolacího řízení opomíjí. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení; Nejvyšší soud proto řízení o dovolání proti usnesení soudního exekutora, resp. soudu prvního stupně, které touto vadou trpí, podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1, věty první, o.s.ř. zastavil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1999, sp. zn. 20 Cdo 1574/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 4, ročník 2000 pod č. 45).

Vzhledem k výše uvedenému nebylo nutné odstraňovat nedostatek povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2006

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru