Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1116/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

HeslaExekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1116.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1116/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Ing. P. Č., zastoupeného JUDr. Vladimírem Nedvědem, advokátem se sídlem v Kladně, Štítného 1344, proti povinným 1) MUDr. V. V., a 2) M. V., pro 351 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 7085/2003, o dovolání povinných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2014, č. j. 13 Co 387/2014-167, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Povinní jsou povinni zaplatit společně a nerozdílně oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 5 170 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce JUDr. Vladimíra Nedvěda, advokáta se sídlem v Kladně, Štítného 1344.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 4. 8. 2014, č. j. 33 Nc 7085/2003-145, kterým Obvodní soud pro Prahu 1 odmítl podání M. V. (původního povinného zemřelého dne 14. 7. 2015) ze dne 2. 6. 2014 a podání ze dne 19. 6. 2014 a ze dne 2. 7. 2014.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal původní povinný dne 30. 10. 2014 dovolání, které následně jeho právní nástupci podáním ze dne 6. 2. 2017 vzali zpět (č. l. 283 a 285).

Nejvyšší soud o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) tak, že dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru