Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1103/2013Usnesení NS ze dne 26.06.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.1103.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1103/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného S. P., zastoupeného JUDr. Ivanou Jordovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, M. R. Štefánika 1a, proti povinnému Ing. L. M., zastoupenému Mgr. Lucií Brusovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Masná 8, za účasti manželky povinného Ing. V. M., pro 23.674,- Kč, vedené u soudního exekutora JUDr. Antonína Dohnala, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny 229, pod sp. zn. 014 EX 132/05, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 29. srpna 2011, č. j. 40 Co 622/2011 - 102, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Soudní exekutor JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, usnesením ze dne 21. 10. 2010, č. j. 014 EX 132/05 - 42, určil cenu pozemku p.č. ve společném jmění manželů povinného a jeho manželky v k.ú. S. M. u B., obci S. M., zapsaného na LV č. u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště v Bruntále.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesení soudního exekutora potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř., ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II., bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a článek II., bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), jelikož není objektivně přípustné podle žádného ustanovení občanského soudního řádu. Přípustnost dovolání není dána ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (nejde o potvrzení nebo změnu rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé) ani podle ustanovení § 238, § 238a o. s. ř. (nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou zde taxativně vyjmenovány) a nejde ani o žádný z případů procesních rozhodnutí uvedených v ustanovení § 239 o. s. ř.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru