Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1091/2019Usnesení NS ze dne 09.05.2019

HeslaExekuce
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.1091.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 1091/2019

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 2020/4, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinné Z. V., narozené XY, bytem XY, za účasti vydražitele R. U., narozeného XY, bytem XY, pro 39 746 Kč s příslušenstvím, vedené soudním exekutorem Mgr. Alanem Havlicem, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 55/10, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 29. 11. 2018, č. j. 40 Co 608/2018-373, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Ve vztahu mezi vydražitelem na straně jedné a povinnou a oprávněnou na straně druhé žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 21. 9. 2018, č. j. 197 EX 55/10-333, kterým soudní exekutor Mgr. Alan Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, udělil vydražiteli příklep na vydražené nemovité věci za nejvyšší podání 361 700 Kč.

Povinná podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dne 16. 2. 2019 dovolání (doplněné dne 17. 2. 2019). Podáním dovolání vznikla dovolatelce povinnost zaplatit soudní poplatek [§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 1. 10. 2018 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)], který činí podle položky 23 bodů 8 a 2 Sazebníku soudních poplatků 4 000 Kč.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1091/2019, vyzval povinnou, aby uhradila soudní poplatek, povinná jej však ve stanovené lhůtě nezaplatila. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 9 odst. 1 a 2 zákona o soudních poplatcích).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení mezi oprávněnou a povinnou se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 5. 2019

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru