Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1048/2017Usnesení NS ze dne 20.04.2017

HeslaZastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1048.2017.1
Dotčené předpisy

čl. § 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 2261/17 ze dne 25.08.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jan Filip


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1048/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Vladimírem Kůrkou v exekuční věci oprávněného Bytového družstva Horní 1427, identifikační číslo osoby 25388908, se sídlem v Ostravě, Horní 1427/60, zastoupené JUDr. Martinem Skybou, advokátem se sídlem v Ostravě, Preslova 9, proti povinné M. K., pro 700 Kč, vedené u Okresního soudu v Ostravě, pod sp. zn. 98 Nc 11781/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2011, č. j. 10 Co 932/2010-97, a usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2009, č. j. 98 Nc 11781/2009-8, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 19. 3. 2010, č. j. 98 Nc 11781/2009-12, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2011, č. j. 10 Co 932/2010-97, jímž bylo odmítnuto odvolání dovolatelky proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2009, č. j. 98 Nc 11781/2009-8, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 19. 3. 2010, č. j. Nc 11781/2009-12, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinné, podle ustanovení § 241b odst. 2 a §104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – též jen „o. s. ř.“ – zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení advokátem v dovolacím řízení, zakotvenou v ustanovení § 241 o. s. ř. (Nejvyšší soud usnesením ze dne 18. dubna 2017, sp. zn. 20 Cdo 1050/2017, dovolací řízení o žádosti povinné o ustanovení zástupce z řad advokátů ve smyslu závěrů usnesení ve věci sp. zn. 31 NSCR 9/2015 zastavil).

Rozhodnutí vydal Nejvyšší soud předsedou senátu podle ustanovení § 243f odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. dubna 2017

JUDr. Vladimír Kůrka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru