Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1046/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

HeslaZastavení exekuce
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1046.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1046/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného PARADISE ISLANDS HOLDING LTD., reg. č. 008477, se sídlem Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Centre, Francis Rachel Street, Victoria, Mahé, Seychelles, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Letenská č. 121/8, proti povinným 1. P. Š., a 2. S. Š., pro 128 274,16 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 12 Nc 21461/2009, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 19. 5. 2016, č. j. 22 Co 167/2016-256, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 26. 1. 2016, č. j. 12 Nc 21461/2009-176, ve výrocích, jimiž Okresní soud v Pardubicích zastavil exekuci a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Odvolací soud usnesení okresního soudu dále změnil ve výroku o nákladech exekuce tak, že stanovené náklady je oprávněný povinen zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Lukáši Jíchovi, Exekutorský úřad Přerov. Současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal oprávněný dovolání, které následně prostřednictvím svého právního zástupce podáním ze dne 24. 1. 2017 vzal zpět (č. l. 306).

Nejvyšší soud o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) tak, že dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru