Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1025/2002Usnesení NS ze dne 24.10.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:20.CDO.1025.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 21 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 21a odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 2...

více

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1025/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v H. proti povinnému Ing. K. Š., pro částku 5.000,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 21 E 594/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. ledna 2002, č. j. 23 Co 26/2002-15, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení ze dne 27. září 2001, č. j. 21 E 594/2001-5, kterým okresní soud nařídil výkon rozhodnutí Okresní správy sociálního zabezpečení v H. z 20. července 2001, č. j. 17/PK/1/KT, prodejem movitých věcí k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 5.000,- Kč, podal povinný dovolání.

Protože z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze 17. dubna 2002 (doručeným dne 22. dubna téhož roku) vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolil advokáta, jenž by dovolání také sepsal, a poučil jej, že jinak řízení zastaví. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2002

JUDr. Vladimír Mikušek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru