Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1023/2007Usnesení NS ze dne 20.09.2007

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.1023.2007.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1023/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného s. m. O. – m. o. O. – j., zastoupeného advokátkou proti povinné M. T., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 93 E 677/2004, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 9. 2006, č. j. 10 Co 1000/2006-33, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud odmítl odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 7. 3. 2006, č.j. 93 E 677/2004-22 (jímž okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí), s odůvodněním, že povinná přes výzvu soudu prvního stupně (ve smyslu ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále jen „o. s. ř.“/) neodstranila nedostatky odvolání bránící pokračování odvolacího řízení.

Proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. přípustnost dovolání nezakládají, jelikož rozhodnutí, jímž bylo odvolání odmítnuto, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Podle ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. není dovolání přípustné rovněž, jelikož napadené (navíc nemeritorní - srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2002, sp. zn. 26 Cdo 1712/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2002 pod č. 196) usnesení není rozhodnutím měnícím ani potvrzujícím.

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž bylo nutno se zabývat splněním podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení dovolatele advokátem (§ 241b odst. 2, část věty za středníkem, o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. září 2007

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru