Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 1020/2004Usnesení NS ze dne 11.06.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:20.CDO.1020.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 1020/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr.Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Č. d., a.s., proti povinnému L. F., pro 27.300,- Kč s příslušenstvím srážkami z důchodu povinného, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. E 392/97, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. listopadu 2000, č.j. 11 Co 531/2000-23, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný včasné dovolání. Protože nebyl kvalifikovaně zastoupen a dovolání trpělo i obsahovými vadami, soud prvního stupně jej vyzval, aby si ve lhůtě 30 dnů zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň soud povinného upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud podání odmítne, příp. dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která mu byla doručena 1. března 2004, povinný neodpověděl.

S ohledem na dobu vydání usnesení soudů obou stupňů se pro dovolací řízení uplatní – v souladu s body l., l5. a 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád ve znění účinném do 31.prosince 2000 (dále též jen „o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (popř. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření, nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 2 o.s.ř. dovolatel – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., oprávněnému však ve stádiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 11. června 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru