Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 10/2005Usnesení NS ze dne 18.08.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.10.2005.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 10/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného H. C. F. a.s., proti povinné J. H., pro 19.265,31 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 21 Nc 5431/2004, o dovolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 21. 4. 2004, č.j. 21 Nc 5431/2004-5, a proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2004, č.j. 28 Co 373/2004-18, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami (kterým okresní soud nařídil exekuci) a proti shora označenému rozhodnutí krajského soudu, jímž bylo usnesení soudu prvního stupně potvrzeno, podala povinná dovolání.

Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatelka byla v dovolacím řízení stanoveným způsobem zastoupena, okresní soud ji usnesením ze dne 12. 10. 2004, č.j. 21 Nc 5431/2004-21, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila k podání dovolání zástupce z řad advokátů a předložila jeho plnou moc. Usnesení bylo dovolatelce doručeno dne 2. 11. 2004. Dovolatelka vytčený nedostatek neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o.s.ř.“), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. l o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. l o.s.ř. zastavil.

O nákladech, pokud oprávněnému v dovolacím řízení vznikly, rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. l zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. srpna 2005

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru