Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Zp 8/2001Usnesení NS ze dne 29.05.2001

EcliECLI:CZ:NS:2001:11.ZP.8.2001.1

přidejte vlastní popisek

11 Zp 8/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Hasche a soudců JUDr. Antonína Draštíka a JUDr. Stanislava Rizmana ve věci navrhovatele Vlády České republiky, proti odpůrci Č. p., o pozastavení činnosti politické strany, rozhodl o zpětvzetí návrhu podle § 96 o. s. ř. takto:

Řízení o návrhu na vydání rozhodnutí o pozastavení činnosti politické strany Č. p. se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 13. 2. 2001 podal navrhovatel návrh na pozastavení činnosti politické strany Č. p., na základě § 15 odst. 1 zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Navrhovatel poté, svým podáním ze dne 30. 3. 2001 doručeným Nejvyššímu soudu dne 6. 4. 2001 vzal výše uvedený návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět.

Podle § 14 odst. 1 zákona může činnost strany a hnutí být rozhodnutím soudu pozastavena, jestliže jejich činnost je v rozporu s § 1 až 5, § 6 odst. 5 a § 17 až 19 zákona nebo se stanovami.

Podle § 15 odst. 1 zákona platí, že o pozastavení činnosti strany a hnutí rozhoduje k návrhu vlády České republiky Nejvyšší soud. Řízení před Nejvyšším soudem se potom řídí ustanovením § 200i o. s. ř., podle kterého Nejvyšší soud rozhoduje usnesením, proti němuž nejsou přípustné opravné prostředky.

Podle § 96 odst. 1 a 2 o. s. ř. navrhovatel může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví. Za situace, kdy navrhovatel vzal návrh na pozastavení činnosti odpůrce zpět, Nejvyšší soud podle § 96 o. s. ř. řízení zastavil.

Pokud jde o výrok o právu na náhradu nákladů řízení, zde soud vycházel z ustanovení § 146 odst 1 písm. c) o. s. ř., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení podle jeho výsledku, jestliže řízení bylo zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. května 2001

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru