Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Zp 47/2002Usnesení NS ze dne 19.11.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.ZP.47.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Zp 47/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele J. K., proti odpůrci M. M., ve věci návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce takto:

K projednání a rozhodnutí návrhu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce M. K., okr. Z., je příslušný Krajský soud v Brně.

Odůvodnění:

V podání k Nejvyššímu soudu označeném jako „Volby do zastupitelstva obce M. K.“ navrhovatel vyslovil mimo jiné nespokojenost se systémem voleb, s nepřehledností volebního systému a se způsobem zjišťování volebních výsledků do zastupitelstva v obci M. K. Z obsahu podání tak nelze zcela vyloučit, že se navrhovatel domáhá přezkumu platnosti voleb do zastupitelstva obce M. K.

Příslušnost Nejvyššího soudu k řízení ve věcech voleb tak, jak je zakotvena v ustanovení § 200n občanského soudního řádu (dále jen \"o. s. ř.\") se týká výlučně přezkoumání voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky (srov. § 88 odst. 2 zák. č. 247/1995 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2002). K přezkoumání průběhu a výsledků voleb do zastupitelstev v obcích není Nejvyšší soud věcně příslušný (srov. § 60 a § 61 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění účinném do 31. 12. 2002, a § 200l o. s. ř.).

Z ustanovení § 61 výše již označeného zákona o volbách do zastupitelstev obcí se totiž podává, že k řízení podle § 60 tohoto zákona (tj. k řízení o návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta) je příslušný krajský soud.

Podle § 104a odst. 1 o. s. ř. zkoumá soud věcnou příslušnost kdykoli za řízení. Ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o. s. ř. pak platí, že bylo-li zahájeno řízení u Nejvyššího soudu, pak rozhodne Nejvyšší soud, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li sám věcně příslušný.

Pokud se tedy navrhovatel případně domáhá rozhodnutí o neplatnosti voleb do zastupitelstva obce M. K., pak je věcně a místně příslušný k projednání a rozhodnutí o tomto návrhu Krajský soud v Brně.

Dále se připomíná ustanovení § 104a odst. 7 o. s. ř., podle něhož jsou účastníci řízení a soudy vázáni usnesením Nejvyššího soudu o věcné příslušnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není žádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2002

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru