Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 8/2004Usnesení NS ze dne 27.02.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TVO.8.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 8/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2004 stížnost obviněného J. S., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2004, sp. zn. 2 To 8/2004, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného J. S. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 2. 12. 2003, sp. zn. 63 T 15/03, byl obviněný J. S. uznán vinným trestnými činy šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1, 2 písm. a) tr. zák., trestným činem ohrožování mravní výchovy mládeže podle § 217 odst. 1 tr. zák., trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., dvěma trestnými činy vydírání podle § 235 odst. 1 tr. zák. a dvěma trestnými činy znásilnění podle § 241 odst. 1 tr. zák. a podle § 241 odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného R. Š.

Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění odvolání a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 4. 2. 2004, sp. zn. 2 To 8/2004, podle § 71 odst. 4, 7 tr. řádu ponechal obviněného J. S. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil, a aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

O důvodnosti vazby obviněného J. S. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 4. 2. 2004, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byly i nadále shledány důvody vazby útěkové a předstižné. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným celou řadou závažných trestných činů, v minulosti byl opakovaně, mimo jiné i za trestný čin znásilnění, soudně trestán, a v případě pravomocného prokázání viny mu stále hrozí uložení vysokého trestu. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného J. S. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru