Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 67/2002Usnesení NS ze dne 25.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.67.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 67/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 25. 10. 2002 stížnost obviněného D. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného D. H. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 6. 2002, sp. zn. 45 T 13/2001, byl obviněný D. H. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zák. a trestným činem šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání tří roků, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných M. B., E. B., V. Č., A. D., P. H., J. K., P. M., R. O., P. P., M. P., O. V. a M. V.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný D. H., a dále obvinění M. B., E. B., V. Č., A. D., P. H., J. K., P. M., R. O., P. P., M. P., a O. V. a krajská státní zástupkyně a trestní věc se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 15. 9. 2002 požádal obviněný D. H. o propuštění z vazby na svobodu. Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. 3 To 164/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, neboť je toho názoru, že důvody vazby uvedené v ustanovení § 67 písm. a), c) tr. řádu u něj neexistují a proto znovu navrhl, aby byl z vazby propuštěn.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný byl vzat do vazby usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 4. 10. 2000, sp. zn. Nt 3445/2000, z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), b), c) tr. řádu s tím, že vazba u něj započala dnem 3. 10. 2000. V současné době je obviněný D. H. ve vazbě už jen z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti vazby obviněného bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažnou trestnou činnost a hrozba trestu, spolu s dosavadním způsobem jeho života, činí obavu, že by na svobodě trestnou činnost opakoval a dalšímu trestnímu řízení se vyhýbal, reálnou. Za tohoto stavu je možno ztotožnit se s rozhodnutím vrchního soudu a na jeho odůvodnění lze v podrobnostech plně odkázat. Proto se také stížnost obviněného D. H. nemohla shledat s úspěchem. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru