Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 61/2002Usnesení NS ze dne 24.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.61.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 61/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 10. 2002 stížnost obviněného T. P., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 7 To 122/02, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného T. P. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 6. 2002, sp. zn. 48 T 11/2002, byl obviněný T. P. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. b) tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvanácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných J. K. a M. J.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný T. P., stejně jako obvinění J. K. a M. J. odvolání.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 17. 9. 2002, sp. zn. 7 To 122/02, podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. řádu z podnětu podaných odvolání rozsudek v celém rozsahu zrušil a podle § 259 odst. 1 tr. řádu vrátil věc Městskému soudu v Praze. Současně podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl žádost obviněného T. P. o propuštění z vazby.

Proti výroku o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby podal obviněný T. P. ústně do protokolu stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný T. P. je ve vazbě od zahájení trestního řízení z důvodů uvedených v § 67 písm. a) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažný trestný čin, a protože o jeho vině nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, je stále ohrožen vysokým trestem. Za tohoto stavu je obava, že by se na svobodě dalšímu trestnímu řízení vyhýbal, zcela reálná. V tomto směru lze odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, se kterými se Nejvyšší soud ztotožňuje. Stejně tak nelze nic vytknout napadenému výroku usnesení vrchního soudu ani jeho odůvodnění, a tak lze i na ně v podrobnostech v plném rozsahu odkázat. Trestní řízení proti obviněnému je vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti prováděného dokazování.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru