Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 60/2002Usnesení NS ze dne 24.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.60.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 60/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 10. 2002 stížnost obviněné K. H., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 8. 2002, sp. zn. 1 Ntd 48/2002, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu se stížnost obviněné K. H. zamítá.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupce pro Brno - venkov podal dne 30. 6. 1998 Okresnímu soudu Brno - venkov obžalobu na obviněnou K. H. pro dva trestné činy podvodu podle § 250 odst. 1, 2 tr. zák. a podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák.

Podáním ze dne 3. 8. 2002 navrhla obviněná postoupení uvedené trestní věci soudu v obvodu jiného kraje, neboť se domnívá, že řízení vedené předsedkyní senátu JUDr. K. S. je zmatečné.

Návrh obviněné posoudil Vrchní soud v Olomouci podle § 25 tř. řádu a usnesením ze dne 15. 8. 2002, sp. zn. 1 Ntd 48/2002, trestní věc obviněné vedenou Okresním soudem Brno - venkov pod sp. zn. 3 T 47/2002 tomuto soudu neodňal.

Na základě tohoto usnesení zaslala dne 22. 9. 2002 obviněná předsedovi senátu Vrchního soudu v Olomouci dopis, ve kterém navrhuje delegování její trestní věci k jinému soudu.

Vrchní soud v Olomouci toto podání obviněné předložil Nejvyššímu soudu jako stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. 8. 2002.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu zhodnotil podání obviněné a dospěl k následujícímu závěru.

Pokud podání obviněné směřuje proti usnesení vrchního soudu, je jej nutno považovat za opravný prostředek podaný proti tomuto rozhodnutí a nelze s tím naložit jinak, než jej jako nepřípustný zamítnout. Vrchní soud rozhodoval v trestní věci obviněné jako soud druhého stupně, a proti jeho rozhodnutí není přípustný další řádný opravný prostředek. O této skutečnosti byla obviněná napadeným usnesením řádně poučena.

Za tohoto stavu se podání obviněné nemohlo shledat s úspěchem, a nezbylo než o něm rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Pokud by ovšem podání obviněné znamenalo nový návrh na delegaci, nešlo by o opravný prostředek proti rozhodnutí vrchního soudu, ale o další nesprávně adresovaný procesní úkon, a o něm měl rozhodnout Okresní soud Brno – venkov, jako soud prvního stupně. Tento nedostatek ovšem nemůže napravit Nejvyšší soud, ale sama obviněná novým, správně adresovaným podáním.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru