Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 58/2002Usnesení NS ze dne 24.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.58.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 58/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 24. 10. 2002 stížnost obviněného A. Ž., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 8. 2002, sp. zn. 7 To 89/02, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného A. Ž. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2002, sp. zn. 48 T 2/2002, byl obviněný A. Ž. uznán vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. a odsouzen k výjimečnému trestu odnětí svobody v trvání šestnácti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 288 odst. 1 tr. řádu bylo rozhodnuto o povinnosti obviněného nahradit škodu pojišťovně K., a. s. a firmě Q-F. spol. s r. o. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných S. Ž. a L. Ž.

Proti tomuto rozsudku podal odvolání obviněný A. Ž., dále obvinění S. Ž. a L. Ž. a městská státní zástupkyně a tato trestní věc byla v době rozhodování o vazbě obviněného A. Ž. ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Podáním ze dne 24. 7. 2002 požádal obviněný A. Ž. o propuštění z vazby na svobodu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. 8. 2002, sp. zn. 7 To 89/02, žádost obviněného o propuštění z vazby podle § 72 odst. 3 tr. řádu zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, ve které poukazuje na to, že důvod vazby uvedený v ustanovení § 67 písm. a) tr. řádu u něj neexistuje, a proto navrhl zrušení napadeného rozhodnutí a propuštění z vazby na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) tr. řádu a o důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu řízení opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro závažnou násilnou trestnou činnost a jeho dosavadní způsob života, spolu s hrozbou přísného trestu důvodně vyvolávají obavu, že by se na svobodě trestnímu řízení vyhýbal. V tomto směru lze plně odkázat na výstižná zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, kterými bylo o důvodnosti vazby obviněného opakovaně rozhodováno, stejně tak jako na poslední napadené usnesení vrchního soudu.

V současné době jsou již úvahy o důvodnosti další vazby obviněného bezpředmětné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 8. 2002, sp. zn. 7 To 89/02, byla trestní věc obviněného A. Ž. pravomocně skončena a obviněný nastoupil do výkonu trestu. Až do nástupu obviněného do výkonu trestu byla však vazba, ze které byl do tohoto výkonu převeden, naprosto důvodná.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru