Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 45/2005Usnesení NS ze dne 29.08.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.45.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 45/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 stížnost obviněného P. V., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 3 To 101/2005, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného P. V. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2005, sp. zn. 45 T 2/2005, byl obviněný P. V. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187a odst. 1, 2 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, a k trestu propadnutí věci.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci.

Podáním ze dne 1. 7. 2005 požádal obviněný P. V. o propuštění z vazby na svobodu. Současně nabídl k nahrazení své vazby písemný slib a nabídku převzetí záruky za jeho další chování předloženou I. H.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 14. 7. 2005, sp. zn. 3 To 101/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby zamítl a podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu a contrario nepřijal písemnou záruku I. H. a podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu a contrario ani písemný slib obviněného.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, v níž poukazuje na bezdůvodnost své vazby a s tím, že jím nabízený písemný slib a nabídka převzetí záruky předložená I. H. je dostatečnou zárukou k náhradě jeho vazby, navrhuje, aby napadené usnesení bylo v celém rozsahu zrušeno.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný P. V. byl v minulosti třikrát soudně trestán, a to vždy k nepodmíněným trestům odnětí svobody a v současné době se nachází ve zkušební době podmíněného propuštění z posledního výkonu trestu odnětí svobody. Pokud mu byl nyní soudem prvního stupně uložen opět nepodmíněný trest odnětí svobody a důvodně lze očekávat, že dojde i k přeměně zbytku trestu odnětí svobody, z něhož byl podmíněně propuštěn, je obava, že by se po propuštění z vazby nástupu těchto, po sobě jdoucích trestů odnětí svobody vyhýbal, s ohledem na jeho dosavadní způsob života, zcela reálná. Na tomto závěru nic nemění ani jím nabízený písemný slib, ani písemná záruka, kterou za něj nabízí jeho mladá přítelkyně I. H.. Nejvyšší soud se naprosto ztotožňuje s velmi podrobným a výstižným zdůvodněním napadeného usnesení vrchního soudu, a proto na ně v dalším může plně odkázat.

V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného P. V. zbytečné, protože usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 7. 2005 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru