Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 43/2002Usnesení NS ze dne 28.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.43.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 43/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 6. 2002 stížnost obviněného T. L. Ch., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2002, sp. zn. 4 To 102/2002, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného T. L. Ch. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 22. 3. 2002, sp. zn. 50 T 1/2000, byl obviněný T. L. Ch. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák., organizátorstvím trestného činu podvodu podle § 10 odst. 1 písm. a) tr. zák., § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. a trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 57 odst. 1, odst. 2 tr. zák. mu byl uložen trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání a tato trestní věc se v současné době nachází ve stadiu řízení před odvolacím soudem. V tomto stadiu řízení obviněný požádal o propuštění z vazby.

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 27. 5. 2002, sp. zn. 4 To 102/2002, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, v níž poukazuje na neexistující důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. řádu a navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno, a aby byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný je ve vazbě od zahájení trestního stíhání a o důvodnosti jeho vazby bylo z podnětu jeho žádostí opakovaně rozhodováno. Obviněný je stíhán pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost, jde o cizího státního příslušníka bez legálního příjmu a bez trvalého bydliště. Za tohoto stavu je obava, že by na svobodě mohl v majetkové trestné činnosti pokračovat, a že by se neustálým měněním pobytu mohl vyhýbat dalšímu trestnímu řízení, zcela reálná. V tomto směru je zajišťovací opatření, které bylo proti obviněnému použito, namístě a postupu vrchního soudu, pokud nevyhověl žádosti obviněného o propuštění z vazby, nelze nic vytknout. Protože se Nejvyšší soud s názory vrchního soudu ztotožňuje, lze na zdůvodnění tohoto rozhodnutí v podrobnostech v plném rozsahu odkázat. Trestní řízení proti obviněnému je vedeno bez zbytečných průtahů a délka řízení je přiměřená náročnosti prováděného dokazování.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru