Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 40/2002Usnesení NS ze dne 28.06.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.40.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 40/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 6. 2002 v trestní věci obviněného A. B. stížnost tlumočnice J. P. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2002, sp. zn. 1 To 40/2002, a rozhodl takto:

Podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e usnesení Vrchního soudu v Olomouci vedené pod sp. zn. 1 To 40/2002 zrušuje.

Podle § 29 odst. 2 tr. řádu seJ. P. p ř i z n á v á odměna za tlumočnický úkon ve výši 958,50 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě - pobočka Olomouc ze dne 8. 1. 2001, sp. zn. 29 T 20/95, byla v trestní věci obviněného A. B. přibrána jako tlumočnice z jazyka italského J. P. a na žádost předsedy senátu Vrchního soudu v Olomouci provedla překlad usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 4. 2002, sp. zn. 1 To 40/2002, z češtiny do italštiny. Tlumočnice J. P. tlumočnický úkon vyúčtovala podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů celkovou částkou 958,50 Kč.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 5. 2002, sp. zn. 1 To 40/2002, byla podle § 29 odst. 2 tr. řádu tlumočnici J. P. přiznána odměna za tlumočnický úkon ve výši 771,- Kč.

Proti tomuto usnesení podala v zákonné lhůtě tlumočnice J. P. stížnost, kterou podrobně zdůvodnila výpočtem kolik překládané usnesení představuje tzv. normostran a svůj výpočet doložila kopií provedeného překladu.

Nejvyšší soud z podnětu stížnosti tlumočnice přezkoumal v rozsahu § 147 odst. 1 písm. a), b) tr. řádu napadený výrok i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k závěru, že jde o stížnost důvodnou.

Vrchní soud v napadeném usnesení vycházel z počtu stránek neupraveného textu, včetně neobvyklého počtu řádek na každé z překládaných stránek. Z textu, který předložila stěžovatelka, vyplývá, že její původní výpočet překládaných stránek byl správný a protože se rozdíl mezi požadavkem tlumočnice a výpočtem vrchního soudu týká jen počtu přiznaných stránek, bylo ve věci po zrušení napadeného rozhodnutí možno přímo rozhodnout a tlumočnici přiznat ve smyslu § 29 odst. 2 tr. řádu za tlumočnický úkon odměnu v plné výši jejího vyúčtování.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. června 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru