Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 39/2005Usnesení NS ze dne 29.08.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.39.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 39/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 8. 2005 stížnost odsouzeného A. D., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 6. 2005, sp. zn. 2 To 64/2005, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost odsouzeného A. D. zamítá.

Odůvodnění:

Vrchnímu soudu v Praze byla předložena stížnost odsouzeného A. D. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 1 Nt 9/2003, kterým bylo podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu rozhodnuto o zabrání věcí a stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 1 Nt 30/2004, kterým byl podle § 283 písm. d) tr. řádu zamítnut návrh odsouzeného na povolení obnovy řízení vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 3 T 37/98. Současně s podanými stížnostmi navrhl odsouzený vyloučení členů senátu 2 To Vrchního soudu v Praze JUDr. J. F., JUDr. J. Z. a JUDr. P. S. s tím, že má pochybnosti o jejich nestrannosti a objektivitě, když JUDr. J. Z. a JUDr. P. S. rozhodovali v roce 1996 a 1998 o jeho odvoláních a JUDr. J. F. a JUDr. P. S. o odvolání v roce 2004. Navíc JUDr. J. Z. vystupoval v trestní věci vedené proti němu u Obvodního soudu pro Prahu 4 jako svědek a jako poškozený.

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 6. 2005, sp. zn. 2 To 64/2005, bylo podle § 30 a § 31 tr. řádu rozhodnuto, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. Z. je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení proti odsouzenému A. D. vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 3 T 37/98 a dále, že předseda senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. F. a soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. P. S. z vykonávání úkonů trestního řízení proti odsouzenému A. D. vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 3 T 37/98 vyloučeni nejsou.

Proti výroku o nevyloučení předsedy senátu Vrchního soudu v Praze JUDr. J. F. a soudce Vrchního soudu v Praze JUDr. P. S. z vykonávání úkonů trestního řízení podal odsouzený A. D. stížnost, kterou v podstatě odůvodnil skutečnostmi uvedenými ve svém původním návrhu na vyloučení obou soudců Vrchního soudu v Praze a s tím, že v jeho věcech se u Vrchního soudu v Praze nerozhoduje nestranně navrhl, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil a znovu rozhodl, že z projednání a rozhodování stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, sp. zn. 1 Nt 30/2004, jsou vyloučeni všichni soudci Vrchního soudu v Praze, a že věc se přikazuje k projednání a rozhodnutí Vrchnímu soudu v Olomouci.

Nejvyšší soud podle § 147 odst. 1 tr. řádu z podnětu podané stížnosti přezkoumal správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Podle § 30 odst. 1 tr. řádu je z vykonávání úkonu trestního řízení vyloučen soudce, u něhož lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám, jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům a zmocněncům, nebo pro poměr k jinému orgánu činnému v trestním řízení, nemůže nestranně rozhodovat.

Skutečnosti vyvolávající pochybnosti o schopnosti soudce nestranně rozhodovat by měly být doloženy způsobem, který by věrohodně prokazoval alespoň podezření o takové podjatosti. V daném případě nic takového zjištěno nebylo. Skutečnost, že soudci Vrchního soudu v Praze v minulosti rozhodovali v trestní věci odsouzeného, a že odsouzený s ohledem na výsledek odvolacího řízení, v němž rozhodovali, nebyl s jejich rozhodováním spokojen, nelze v žádném případě považovat za důvod k vyloučení soudce podle § 30 odst. 1 tr. řádu. V tomto směru se lze plně ztotožnit s odůvodněním napadeného usnesení vrchního soudu a v podrobnostech na něj odkázat.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. srpna 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru