Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 35/2004Usnesení NS ze dne 27.07.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TVO.35.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 35/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 7. 2004 stížnost obviněného P. T., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 2 To 53/2004, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu se stížnost obviněného P. T. zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 2 To 53/2004, byla podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu jako nedůvodná zamítnuta stížnost obviněného P. T. proti usnesení státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze ze dne 17. 5. 2004, sp. zn. 2 VZv 3/2003, kterým bylo podle § 71 odst. 3 tr. řádu rozhodnuto o ponechání obviněného P. T. z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu ve vazbě. Obviněný byl přitom poučen, že proti usnesení Vrchního soudu v Praze je přípustná stížnost.

Na základě tohoto poučení podal obviněný P. T. proti usnesení Vrchního soudu v Praze stížnost, kterou zdůvodnil poukazem na bezdůvodnost své vazby.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný se řídil nesprávným poučením soudu. Vrchní soud v Praze rozhodoval jako soud druhého stupně přezkoumávající ke stížnosti obviněného rozhodnutí státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze, a proto proti jeho rozhodnutí není přípustný další opravný prostředek. Za tohoto stavu nemohl Nejvyšší soud s podanou stížností obviněného P. T. naložit jinak, než ji jako nepřípustnou podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. července 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru