Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 21/2005Usnesení NS ze dne 27.05.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.21.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 21/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. května 2005 stížnost obviněného S. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněného S. M. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 7 T 13/2003, byl obviněný S. M. podle § 226 písm. b) tr. řádu zproštěn obžaloby pro trestný čin padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zák. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o zproštění obviněných R. P., J. V., M N. a J. G.

Proti tomuto rozsudku podala v neprospěch všech obviněných odvolání krajská státní zástupkyně a trestní věc byla předložena Vrchnímu soudu v Praze jako soudu odvolacímu.

V průběhu odvolacího řízení požádal obviněný S. M. prostřednictvím obhájce o propuštění z vazby na svobodu.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 21. 4. 2005, sp. zn. 11 To 27/2005, podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného S. M. o propuštění z vazby zamítl.

Proti tomuto usnesení podal obviněný S. M. stížnost, neboť má za to, že se Vrchní soud v Praze patřičně nevypořádal s argumenty uvedenými v jeho žádosti o propuštění na svobodu, a s poukazem na bezdůvodnost jeho ponechání ve vazbě navrhl, aby napadené usnesení bylo zrušeno a on byl z vazby propuštěn na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný S. M. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. O důvodnosti jeho vazby bylo v průběhu dosavadního řízení několikrát rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, kterým byla zamítnuta žádost obviněného o propuštění z vazby s tím, že u něj důvod vazby útěkové nadále trvá. Třebaže byl obviněný rozsudkem soudu prvního stupně obžaloby zproštěn, je vzhledem k odvolání krajské státní zástupkyně v jeho neprospěch stále ohrožen trestní sazbou v rozpětí od deseti do patnácti let odnětí svobody. V tomto směru je v souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2004, sp. zn. III. ÚS 566/03, odůvodnění útěkové vazby hrozbou vysokým trestem. Protože se Nejvyšší soud s napadeným rozhodnutím o vazebních důvodech plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného S. M. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru