Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 2/2002Usnesení NS ze dne 08.01.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TVO.2.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 2/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 8. 1. 2002 stížnost obviněného PhDr. J. M., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. Ntd 109/01, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu se stížnost obviněného PhDr. J. M. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 14. 12. 2001, sp. zn. 3 T 14/99, byl obviněný PhDr. J. M. spolu se svou manželkou Ing. A. M. uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, odst. 4 tr. zák. a odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání jedenácti roků se zařazením do věznice s ostrahou a zákazu činnosti specifikovanému v rozsudku na dobu deseti let.

Ještě před rozhodnutím Městského soudu v Praze, jako soudu prvního stupně, podal obviněný PhDr. J. M. návrh na odnětí věci a její přikázání jinému krajskému soudu s odůvodněním, že soudce Městského soudu v Praze JUDr. G. je známým poškozeného Š.

Návrh obviněného projednal Vrchní soud v Praze a po jeho posouzení z hlediska ustanovení § 25 tř. řádu rozhodl usnesením ze dne 19. 12. 2001, sp. zn. Ntd 109/01 tak, že návrh není důvodný a věc proto Městskému soudu v Praze neodňal.

Proti tomuto usnesení podal obviněný stížnost, neboť se domnívá, že jsou zde závažné důvody pro odnětí věci Městskému soudu v Praze s tím, že další důvody uvede ve lhůtě 14 dnů.

Nejvyšší soud jako soud nadřízený ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 tr. řádu, přezkoumal stížnost obviněného a dospěl k následujícímu závěru.

Řízení podle § 25 tr. řádu o odnětí a přikázání věci představuje mimořádný postup, který z důležitých důvodů může vést ke změně obecně platného pravidla pro místní příslušnost projednávání věcí. O důvodnosti takového postupu rozhoduje soud nejblíže nadřízený soudům, mezi nimiž by odnětí a přikázání věci přicházelo v úvahu.

Protože v řízení podle § 25 tr. řádu není proti rozhodnutí výslovně připuštěn opravný prostředek, nelze je ve smyslu § 141 odst. 2 tr. řádu napadnout stížností. V tomto směru byl také obviněný usnesením Vrchního soudu v Praze správně poučen.

Nejvyšší soud proto stížnost obviněného podle ustanovení § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu jako nepřípustnou zamítl. Za tohoto stavu je bezpředmětné, že obviněný svou stížnost ještě řádně neodůvodnil, neboť ani sebedůkladnější zdůvodnění stížnosti nemůže nic změnit na její nepřípustnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 8. ledna 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru