Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 19/2005Usnesení NS ze dne 27.05.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.19.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 19/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. 5. 2005 stížnost obviněného Ing. J. A., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 4. 2005, sp. zn. 2 To 42/2005, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr.řádu s e stížnost obviněného Ing. J. A. zamítá.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud usnesením ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1127/2004, z podnětu dovolání obviněného Ing. J. A. podle § 265k odst. 1 tr. řádu za použití § 261 tr. řádu a § 265k odst. 2 věta třetí tr. řádu zrušil rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 5. 2004, sp. zn. 2 To 45/2004, ohledně výroku, kterým byl obviněný Ing. J. A. společně s obviněným Ing. arch. V. K. uznán vinným přípravou trestného činu podvodu podle § 7 odst. 1 k § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a to jako spolupachatel podle § 9 odst. 2 tr. zák. Současně byl podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušen výrok o trestu, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. řádu byla věc přikázána Vrchnímu soudu v Olomouci, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Stejným usnesením bylo rozhodnuto o dovolání obviněného Ing. arch. V. K.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 3. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1127/2004-I., byl podle § 265l odst. 4 tr. řádu obviněný Ing. J. A. vzat do vazby.

V průběhu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci požádal obviněný Ing. J. A. o propuštění z vazby na svobodu. Současně k nahrazení vazby nabídl písemný slib.

Usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. 4. 2005, sp. zn. 2 To 42/2005, byla podle § 72 odst. 3 tr. řádu žádost obviněného o propuštění z vazby zamítnuta. Dále nebyl přijat nabízený slib obviněného podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu.

Proti tomuto usnesení podal obviněný Ing. J. A. stížnost s tím, že vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. řádu u něj není dán, neboť se nikdy trestnímu řízení ani uložení trestu nevyhýbal a zdržoval se na stále stejné adrese. Dále poukazuje na skutečnost, že v původním řízení vazebně stíhán nebyl. Navrhl proto, aby byl z vazby neprodleně propuštěn na svobodu. Současně opět nabídl písemný slib, že se v žádném případě ani žádným způsobem nebude vyhýbat ani nijak jinak mařit další soudní projednání věci.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněný Ing. J. A. je stíhán pro závažnou trestnou činnost. Trestní stíhání obviněného se v současné době nachází ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Olomouci. Skutečnost, že obviněnému i nadále hrozí uložení přísného trestu, stejně jako skutečnost, že je pro obdobnou trestnou činnost v současné době stíhán v jiné věci, dává oporu závěru, že by se na svobodě trestnímu řízení vyhýbal. V tomto směru lze plně odkázat nejen na zdůvodnění napadeného rozhodnutí vrchního soudu, ale i na předchozí rozhodnutí Nejvyššího soudu o vzetí do vazby, se kterými se i nyní v průběhu dalšího řízení Nejvyšší soud ztotožňuje. Obava z toho, že se obviněný při pobytu na svobodě bude chovat způsobem předvídaným ustanovením § 67 písm. a) tr. řádu, je natolik silná, že ji nelze rozptýlit ani nabízeným písemným slibem. Trestní řízení proti obviněnému trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti shromáždění a provedení důkazů, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Za tohoto stavu se stížnost obviněného Ing. J. A. ani nabízený písemný slib nemohly setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. května 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru