Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 15/2005Usnesení NS ze dne 29.04.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.15.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 15/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 4. 2005 stížnosti obviněných J. G., R. P. a. J. V., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 11 To 28/2005, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu s e stížnosti obviněných J. G., R. P. a J. V. zamítají.

Odůvodnění:

Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 3. 2005, sp. zn. 11 To 28/2005, bylo podle § 149 odst. 1 tr. řádu z podnětu stížnosti státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové zrušeno usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 1. 2005, sp. zn. 7 T 13/2003, kterým byli obvinění J. G., R. P., J. V. a S. M. propuštěni z vazby, a podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu bylo nově rozhodnuto o ponechání všech obviněných z důvodu § 67 písm. a) tr. řádu ve vazbě. Obvinění byli přitom poučeni, že proti výroku o ponechání ve vazbě je přípustná stížnost.

Na základě tohoto poučení podali obvinění J. G., R. P. a J. V. proti výroku usnesení Vrchního soudu v Praze o ponechání ve vazbě stížnosti.

Nejvyšší soud z podnětu podaných stížností přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného výroku i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obvinění se řídili nesprávným poučením. Pokud Vrchní soud v Praze jako soud druhého stupně podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové jako soudu prvního stupně zrušil a sám ve věci rozhodl, nestal se tím soudem prvostupňovým, ale využil pravomoci, kterou mu jako soudu druhého stupně dává ustanovení § 149 odst. 1 písm. a) tr. řádu. Z těchto důvodů není proti rozhodnutí vrchního soudu jako soudu druhého stupně přípustný opravný prostředek a poučení, které bylo v tomto směru obviněným dáno, je nesprávné. Za tohoto stavu nemohl Nejvyšší soud s podanými stížnostmi obviněných J. G., R. P. a J. V. naložit jinak, než je jako nepřípustné podle § 148 odst. 1 písm. a) tr. řádu zamítnout.

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 29. dubna 2005

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru