Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 14/2017Usnesení NS ze dne 21.07.2017

HeslaZpětvzetí opravného prostředku
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TVO.14.2017.1
Dotčené předpisy

§ 144 odst. 4 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tvo 14/2017-12

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu rozhodl dne 21. 7. 2017 o stížnosti státního zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 7. 2017, sp. zn. 3 To 102/2017, v trestní věci obviněného prap. Bc. S. O., Dis., takto:

Podle § 144 odst. 4 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí stížnosti státního zástupce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. 7. 2017, č. j. 3 To 102/2017-731.

Odůvodnění:

V trestní věci obviněného prap. Bc. S. O., Dis., vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 43 T 2/2017 a u Vrchního soudu v Olomouci jako soudu odvolacího pod sp. zn. 3 To 102/2017, rozhodl Vrchní soud v Olomouci v neveřejném zasedání konaném dne 12. 7. 2017 napadeným usnesením tak, že se obžalovaný prap. Bc. S. O., Dis., podle § 71 odst. 2 písm. a) tr. ř. propouští z vazby na svobodu.

Proti tomuto usnesení podal státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dne 14. 7. 2017 včas stížnost, kterou podáním ze dne 20. 7. 2017 doručeným téhož dne Nejvyššímu soudu podle § 144 odst. 2 tr. ř. vzal zpět.

Nejvyššímu soudu jako soudu stížnostnímu /§ 146 odst. 2 písm. c) tr. ř./ byla předmětná věc předložena Vrchním soudem v Olomouci dne 21. 7. 2017.

S ohledem na zpětvzetí podané stížnosti ze strany státního zástupce rozhodl předseda senátu Nejvyššího soudu o tom, že se zpětvzetí stížnosti proti shora uvedenému usnesení bere na vědomí, neboť nebyly shledány překážky, které by tomuto postupu bránily.

Poučení: Proti tomuto usnesení není řádný opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. 7. 2017

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru