Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tvo 11/2004Usnesení NS ze dne 11.03.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TVO.11.2004.1

přidejte vlastní popisek

11 Tvo 11/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. března 2004 stížnost obviněné H. H., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 1. 2004, sp. zn. 10 To 173/03, a rozhodl takto:

Podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu s e stížnost obviněné H. H. zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 11. 2003, sp. zn. 5 T 4/2002, byla obviněná H. H. uznána vinnou trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. a odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti a půl roku, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněných P. I. N., L. G., M. B. a R. T.

Proti tomuto rozsudku podali všichni obvinění odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněné H. H. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze.

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. 1. 2004, sp. zn. 10 To 173/03, podle § 71 odst. 4, 6 tr. řádu ponechal obviněnou H. H. i nadále ve vazbě.

Proti tomuto usnesení podala obviněná v zákonné lhůtě stížnost, neboť s ponecháním ve vazbě nesouhlasí a navrhuje, aby Nejvyšší soud napadené usnesení zrušil, a aby byla z vazby propuštěna na svobodu.

Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle § 147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru.

Obviněná H. H. byla vzata do vazby usnesením Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 15. 9. 2001, sp. zn. Nt 144/2001, z důvodů § 67 písm. a), b), c) tr. řádu. V průběhu dalšího řízení odpadl u obviněné koluzní vazební důvod a v současné době je ve vazbě již jen z důvodů § 67 písm. a), c) tr. řádu. O důvodnosti její vazby bylo opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 12. 1. 2004, kterým byla ponechána ve vazbě, neboť u ní byly i nadále shledány důvody vazby útěkové a předstižné. Rozsudkem soudu prvního stupně byla obviněná uznána vinnou závažným trestným činem a v případě pravomocného prokázání viny jí stále hrozí uložení vysokého trestu. Za tohoto stavu je obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohla uprchnout, nebo tím, že by se mohla skrývat, stejně jako obava z opakování trestné činnosti, i nadále reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněné H. H. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Trestní řízení proti obviněné trvá zatím dobu, která je přiměřená náročnosti projednávané věci, žádné nepřiměřené průtahy během tohoto řízení nebyly zjištěny.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. března 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru