Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 387/2016Usnesení NS ze dne 21.06.2017

HeslaNedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TDO.387.2016.4
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 387/2016-I-114

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 20. 4. 2017 ve věci dovolání obv. R. K. podle § 61 odst. 3 tr. ř. a za přiměřeného použití odst. 1 a 2 téhož ustanovení takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 11 Tdo 387/2016, se ve výroku, jímž bylo dovolání obv. R. K. podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítnuto jako podané opožděně, zrušuje.

V řízení o podaném dovolání se bude pokračovat.

Odůvodnění:

1. Obv. R. K. napadl svým dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 8. 2015, sp. zn. 5 To 285/2015, ve spojení s rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. 10 T 84/2014, přičemž brojil proti výroku o vině i o trestu rozsudku soudu I. stupně, se kterým se odvolací soud ztotožnil. Své dovolání opřel o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., neboť dle jeho názoru obě citovaná rozhodnutí spočívají na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení.

2. Nejvyšší soud o dovolání obv. R. K. rozhodl usnesením ze dne 19. 1. 2017, sp. zn. 11 Tdo 387/2016 tak, že jej podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř. odmítl, protože bylo podáno v rozporu s § 265e odst. 1 tr. ř., tedy opožděně. V odůvodnění tohoto rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 5 To 285/2015 (č. l. 2164) bylo doručeno obv. K. do Věznice Plzeň dne 13. 10. 2015 a jeho advokátce JUDr. Pavle Promné dne 12. 10. 2015 (č. l. 2248). Vhledem k tomu, že lhůta k podání dovolání je dvouměsíční a běžela od 13. 10. 2015, tak Nejvyšší soud stanovil její konec na 13. 12. 2015. Protože však dovolání bylo prostřednictvím datové schránky doručeno až dne 14. 12. 2015 (18:26 hod.), vyhodnotil podané dovolání jako opožděné.

3. Po rozeslání písemného vyhotovení tohoto usnesení se na Nejvyšší soud obrátila dopisem ze dne 8. 3. 2017 obhájkyně obv. K. – JUDr. Pavla Promná. V něm Nejvyšší soud upozornila na nesprávný postup při výpočtu lhůty. Konkrétně uvedla, že konec lhůty sice připadl na 13. 12. 2015, ale toto datum připadlo na neděli, takže v souladu s § 60 odst. 3 tr. ř. byl konec lhůty posunut na den následující, tedy na 14. 12. 2015. Z tohoto důvodu bylo předmětné dovolání podáno včas.

4. Po ověření této skutečnosti musel Nejvyšší soud konstatovat, že námitka JUDr. Promné je oprávněná. Obhájkyně požádala v souladu s § 61 odst. 3 tr. ř. o zrušení výše uvedeného usnesení ve věci jejího klienta – obv. K.

5. Vzhledem k tomu, že dovolání bylo odmítnuto pro domnělé zmeškání lhůty, došlo rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 19. 1. 2017 evidentně k nedopatření. Proto Nejvyšší soud, vycházeje z § 60 odst. 3 tr. ř., návrhu obhájkyně vyhověl a své rozhodnutí sp. zn. 11 Tdo 387/2016 ze dne 19. 1. 2017 ve vztahu k obv. R. K. zrušil.

6. Na základě toho bylo dnešního dne rozhodnuto i o tom, že v řízení o dovolání tohoto obviněného se bude pokračovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. 4. 2017

JUDr. Stanislav Rizman

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru