Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 338/2013Usnesení NS ze dne 11.04.2013

HeslaPřerušení výkonu trestu
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TDO.338.2013.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. c) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. d) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265h odst. 3 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 338/2013-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 11. dubna 2013 návrh na přerušení výkonu trestu odnětí svobody, který podala soudkyně Okresního soudu v Karviné JUDr. Gražyna Pustówková ve věci obviněného B. Š., v řízení o dovolání podaném nejvyšším státním zástupcem ve prospěch obviněného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2013, sp. zn. 5 To 512/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 1 T 13/2012,

takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se obviněnému B. Š. přerušuje až do rozhodnutí o dovolání výkon trestu odnětí svobody, který mu byl na dobu šesti měsíců uložen rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 1 T 13/2012.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 17. 10. 2012, sp. zn. 1 T 13/2012, byl obviněný B. Š. uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou.

Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 1. 2013, sp. zn. 5 To 512/2012, zamítnuto.

Proti tomuto usnesení podal nejvyšší státní zástupce dovolání ve prospěch obviněného. Uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. c) a d) tr. ř. s tím, že obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho podle zákona mít měl, a byla porušena ustanovení o přítomnosti obviněného ve veřejném zasedání. Soudkyně Okresního soudu v Karviné pak v návaznosti na podané dovolání předložila dne 3. 4. 2013 podle § 265h odst. 3 tr. ř. Nejvyššímu soudu České republiky návrh na přerušení výkonu trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, který obviněný začal vykonávat dne 27. 2. 2013, jeho konec je stanoven na 27. 8. 2013.

Jakkoli nelze předjímat rozhodnutí Nejvyššího soudu, dovolatelem namítané vady spočívající v tom, že odvolací soud jednal dne 25. 1. 2013 v nepřítomnosti obviněného, ačkoli ten byl od 24. 1. 2013 ve vazbě v jiné trestní věci, přičemž obviněný neměl v době jednání obhájce ačkoliv byl s ohledem na jeho vazbu ve věci dán důvod nutné obhajoby, jsou takového charakteru, že na jejich základě může být napadené rozhodnutí zrušeno. Obviněný je v současné době ve výkonu trestu odnětí svobody uloženého v této trestní věci a za této situace lze považovat návrh předsedkyně senátu na přerušení výkonu tohoto trestu odnětí svobody za důvodný.

Nejvyšší soud České republiky proto podle ustanovení § 265h odst. 3 tr. ř. až do rozhodnutí o dovolání obviněnému přerušil výkon výše označeného trestu odnětí svobody.

Podle zjištění Nejvyššího soudu má obviněný pravomocně uložen další trest odnětí svobody Okresním soudem v Karviné pod spisovou značkou 8 T 28/2013, který by měl nastoupit podle vyjádření Věznice Příbram po výkonu nyní odpykávaného trestu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu uvedené ve výroku tedy znamená, že obviněný bude převeden do výkonu dalšího uloženého trestu odnětí svobody.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru