Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 171/2017Usnesení NS ze dne 22.03.2017

HeslaDůvody dovolání
Organizovaná skupina
KategorieC
EcliECLI:CZ:NS:2017:11.TDO.171.2017.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 283 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku

§ 265b odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 171/2017-60

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 3. 2017 o dovolání obviněného P. N. G., a obviněného P. K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 10. 2016, sp. zn. 11 To 73/2016, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 5 T 6/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného P. N. G. odmítá.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. K. odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dosavadní průběh řízení

1. Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 4. 2016, sp. zn. 5 T 6/2015, byli P. N. G. a P. K. uznáni vinnými pokračujícím zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. Za to byl obviněný P. N. G. odsouzen podle § 283 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 11 let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Obviněný P. K. byl podle § 283 odst. 3 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 8 let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Současně bylo rozhodnuto o vině a trestu dalších čtyř spoluobviněných.

2. Stalo se tak na podkladě skutkového zjištění, že obvinění S. I. A., Y. I. A., P. N. G., P. K. a P. W., dříve N. poté, co se za nezjištěných okolností dohodli, že si opakovaným porušováním zákona o návykových látkách a zákona o prekursorech drog budou opatřovat zdroj svých příjmů jednotného rozsahu, nejméně od konce srpna 2013 (obv. S. I. A. pak od února 2014) vždy po vzájemné dohodě a při koordinaci svých postupů a jednání, zajišťovali dovoz léků s obsahem pseudoefedrinu z Polska do České republiky a následnou distribuci těchto léků mezi odběratele, přičemž s ohledem na četnost a objem dodávek si byli vědomi, že tyto léky budou užity jako prekursor pro následnou výrobu psychotropní látky metamfetaminu, a v duchu této dohody

1) P. N. G. a Y. I. A.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné ve dnech 28. 8. 2013 a 29. 8. 2013 mezi P. N. G. a Y. I. A. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, P. N. G. zajistil zájem o odběr těchto léků blíže neustanovenou osobou vietnamské národnosti působící v oblasti města L., Y. I. A. poté, co léky s obsahem pseudoefedrinu obstaral za nezjištěných okolností na blíže nezjištěném místě a v blíže nezjištěném čase, uvedené léky, pravděpodobně farmaceutický preparát Cirrus, v množství 20 kilogramů přivezl dne 29. 8. 2013 na parkoviště u nákupního centra Kaufland v L. a tam je podle pokynů P. N. G. předal nezjištěnému muži vietnamské národnosti, kterého na místo poslal P. N. G.

2) P. N. G., P. K., Y. I. A. a P. W., dříve N.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné v období od 1. 11. 2013 do 13. 11. 2013 mezi P. N. G. a Y. I. A. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílela P. W. (dříve N.), P. N. G. zajistil zájem o odběr těchto léků blíže neustanovenou osobou vietnamské národnosti působící v oblasti města Ch., Y. I. A. poté, co léky s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutický preparát Cirrus, obstaral za nezjištěných okolností na blíže nezjištěném místě a v blíže nezjištěném čase, zajistil převoz 50 kilogramů těchto léků s obsahem pseudoefedrinu prostřednictvím další, neustanovené osoby, která je dne 13. 11. 2013 v době okolo 13:40 hodin předala na P. P. K., kterého na uvedenou schůzku za tímto účelem vyslal P. N. G. P. K. následně tyto léky přivezl do Ch., kde byly v době okolo 19.00 hodin předány osobě, která si je u P. N. G. objednala

3) P. N. G., P. K. a Y. I. A.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné v období od 2. 12. 2013 do 4. 12. 2013 mezi P. N. G. a Y. I. A. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 litrů bílého vína, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., P. N. G. zajistil zájem o odběr těchto léků blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti, Y. I. A. poté, co léky s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutický preparát Cirrus, obstaral za nezjištěných okolností na blíže nezjištěném místě a v blíže nezjištěném čase, 50 kilogramů těchto léků s obsahem pseudoefedrinu dne 4. 12. 2013 v odpoledních hodinách za blíže nezjištěných okolností v Ch. předal P. N. G.

4) P. N. G., P. K. a Y. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné v období od 18. 12. 2013 do 23. 12. 2013 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 20 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 23. 12. 2013 na parkovišti Penny marketu v K. n. O. v 17:40 hodin předal Y. I. A. P. N. G. 18 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, P. N. G. uvedené léky v blíže nezjištěné době předal, či je na základě jeho pokynů předala další osoba či osoby, neustanoveným osobám vietnamské národnosti

5) Y. I. A.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné v průběhu dne 29. 12. 2013 mezi Y. I. A. a blíže neustanovenou ženou vietnamské národnosti užívající předplacenou SIM kartu GO s telefonním číslem ..., o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, když na domlouvání podrobností schůzky a samotném předání léků se podílely další neustanovené osoby, Y. I. A. poté, co léky s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutický preparát Cirrus, obstaral za nezjištěných okolností na blíže nezjištěném místě a v blíže nezjištěném čase, zajistil převoz, či sám převezl, 33 kilogramů těchto léků s obsahem pseudoefedrinu do Ch., do areálu tržnice S. K., kde je okolo 21:20 hodin předal blíže neustanoveným osobám

6) P. N. G., P. K. a Y. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné v období od 3. 1. 2014 od 7. 1. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 litrů vína, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 7. 1. 2014 v K. V., na parkovišti McDonald´s v době okolo 19:40 hodin předal Y. I. A. P. K. a P. N. G. 50 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajistil pro blíže neustanovenou osobu vietnamské národnosti užívající telefonní číslo ...

7) P. N. G., P. K. a Y. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné v období od 12. 1. 2014 do 14. 1. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 80 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 14. 1. 2014 v Ch. na parkovišti obchodního domu Tesco v době kolem 15:45 hodin předal Y. I. A. P. N. G. 84 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, přičemž P. N. G. dodání uvedených léků zajistil pro dva odběratele, z nichž jedním byla blíže neustanovená vietnamská žena užívající telefonní číslo ..., která 54 kilogramů léků převzala rovněž v 15:45 hodin v Ch.

8) P. N. G. a Y. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné v období od 31. 1. 2014 do 2. 2. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 45 kilometrů, Y. I. A. dne 2. 2. 2014 na P. v areálu tržnice S. předal P. N. G. 45 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, jejichž dodání zajistil P. N. G. pro blíže neustanovené odběratele vietnamské národnosti

9) P. N. G., S. I. A. a Y. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné v období od 10. 2. 2014 do 17. 2. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 45 kilometrů, když na domlouvání se podrobností schůzky se rovněž podílel S. I. A., Y. I. A. dne 17. 2. 2014 v době okolo 17:45 hodin na P. na parkovišti u tržnice S. prodal P. N. G. 45 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro V. V. P.

10) Y. I. A.

dne 11. 2. 2014 okolo 17:00 v O. – H. H., na parkovišti za barem – hernou Broadway v ulici H., ve vozidle Mercedes Benz 220, stříbrné barvy, registrační značky ..., které v uvedenou dobu užíval, prodal či předal A. I. H., jenž je pro uvedené jednání stíhán pod Č.j.: NPC-248/TČ-2014-222600, sáček s léky obsahujícími pseudoefedrin, přičemž s ohledem na okolnosti předání sáčku si musel být vědom, že A. H. bude s léky dále obchodovat, A. H. sáček s léky převzal a ihned odešel do vozidla, které užívala osoba, vystupující pod jménem J. Z. a tomuto sáček za částku 20.000 Kč prodal, když A. H. deklaroval, že v sáčku se nachází tablety léky Cirrus, přičemž na základě odborného vyjádření OKTE Moravskoslezského kraje Č.j.: KRPT-882-1/KT-2014 bylo konstatováno, že v sáčku se nachází 546,96 gramů (1428 ks tablet) léku Cirrus s celkovým obsahem 171,36 gramu pseudoefedrinu

11) P. N. G., P. K., Y. I. A. a P. W.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné dne 18. 2. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 euro, když na domlouvání se podrobností schůzky se rovněž podílela P. W., dne 18. 2. 2014 v Ch. okolo 19:00 hodin předal Y. I. A. P. N. G. nebo P. K. 50 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, jejichž dodání zajistil P. N. G. pro blíže neustanovené odběratele vietnamské národnosti

12) P. N. G., Y. I. A. a S. I. A.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 19. 2. 2014 do 24. 2. 2014 mezi Y. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel S. I. A., dne 24. 2. 2014 na P., na parkovišti u tržnice S. okolo 16:50 hodin Y. I. A. prodal P. N. G. 50 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro V. V. P.

13) P. N. G., S. I. A. a P. W.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné ve dnech 09. 3. 2014 až 12. 3. 2014 mezi P. N. G. a S. I. A. o dodání léků s obsahem prekursoru pseudoefedrinu, P. N. G. zajistil zájem o odběr těchto léků blíže neustanovenou osobou vietnamské národnosti užívající telefonní čísla ... a ..., S. I. A. poté, co léky s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutický preparát Cirrus, obstaral za nezjištěných okolností na blíže nezjištěném místě a v blíže nezjištěném čase, uvedené léky přivezl dne 12. 3. 2014 vozidlem Audi A6, rz. ... na parkoviště na P. před areálem tržnice SAPA, kde se setkal s P. N. G., který na uvedené místo přijel vozidlem VW Passat, registrační značky .., které řídila P. W. a společně pak odjeli na parkoviště na P. v ulici P., kde S. I. A. v čase okolo 19:10 hodin přeložil léky do zde již připraveného vozidla Audi A4 Avant, registrační značky ... a vozidlo Audi A4 Avant zůstalo na uvedeném místě stát až do dne 13. 3. 2014, kdy do vozidla v čase okolo 10:00 hodin nasedli N. T. T. a L. T. H. a uvedeným vozidlem odjeli, návazně byli dne 13. 3. 2014 okolo 10:10 hodin kontrolováni na P., ul. Č. e. hlídkou Policie ČR, která ve vozidle nalezla léky s obsahem pseudoefedrinu, poté bylo proti osobám ve vozidle zahájeno trestní stíhání vedené pod č.j.: NPC-518/TČ-2014-220020-O2, přičemž v zajištěných lécích bylo na základě odborného vyjádření Č.j.: KUP-4861-1/ČJ-2014-2301CHF zjištěno, že se jedná o 35,727 kg (93.292 ks tablet) léku Cirrus s celkovým obsahem 11,195 kg prekursoru pseudoefedrinu

14) P. N. G., S. I. A. a P. K.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 13. 3. 2014 do 16. 3. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 34 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 16. 3. 2014 na P., na parkovišti u hotelu Life Style poblíž tržnice S. okolo 21:00 hodin S. I. A. prodal P. K., kterého tam za tímto účelem vyslal P. N. G., 34 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

15) P. N. G., S. I. A., P. K. a P.W.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 17. 3. 2014 do 25. 3. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podíleli P. K. a P. W., dne 25. 3. 2014 v okolí T. okolo 13:10 hodin S. I. A. prodal P. K., kterého tam za tímto účelem vyslal P. N. G., 29 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

16) P. N. G., S. I. A. a P. K.

na základě telefonické komunikace uskutečněné mezi S. I. A. a P. N. G. ze dne 28. 3. 2014 o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 kilometrů, dne 29. 3. 2014 na parkovišti motorestu/benzínové čerpací stanici „Zlatá podkova“ v době mezi 19:35 hodin a 20:19 hodin předal S. I. A. P. K., vyslaným na toto místo za tímto účelem P. N. G., který mu k tomuto účelu zapůjčil i vozidlo, 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, přičemž P. N. G. uvedené léky v blíže nezjištěné době předal, či je na základě jeho pokynů předala další osoba či osoby, neustanoveným osobám vietnamské národnosti

17) P. N. G., S. I. A. a P. K.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 30. 3. 2014 do 01. 4. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci označených jako 26, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 1. 4. 2014 na P., parkovišti hotelu Life Style okolo 16:00 hodin S. I. A. prodal P. K., kterého tam za tímto účelem vyslal P. N. G. a zapůjčil mu k tomuto účelu i motorové vozidlo VW Passat, registrační značky ..., 26 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

18) P. N. G. a S. I. A.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné dne 2. 4. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 20 kilometrů, dne 2. 4. 2014 na P., na parkovišti OC Arkády Pankrác okolo 18:40 hodin S. I. A. prodal P. N. G., 20 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

19) P. N. G. a S. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné mezi S. I. A. a P. N. G. dne 6. 4. 2014 o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 kilometrů, dne 7. 4. 2014 ve S., na parkovišti obchodního domu Lidl v době mezi 17:56 hodin až 18:19 hodin předal S. I. A. blíže neustanovené osobě vietnamské národnosti v té době užívající telefonní číslo ..., kterou za tímto účelem na místo vyslal P. N. G., 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když tato osoba následně léky dle pokynů P. N. G. předala dalším neustanoveným osobám a S. I. A. si blíže nezjištěnou finanční částku pocházející z prodeje léků vyzvedl v době okolo 20:11 hodin v místě bydliště P. N. G. v Ch.

20) P. N. G. a S. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné mezi S. I. A. a P. N. G. ve dnech 7. 4. 2014 a 8. 4. 2014 o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 28 kilometrů, dne 9. 4. 2014 v K., na parkovišti obchodního domu Kaufland v době kolem 12:19 hodin předal S. I. A., P. N. G., 28 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když P. N. G. uvedené léky v blíže nezjištěné době předal, či je na základě jeho pokynů předala další osoba či osoby, neustanoveným osobám vietnamské národnosti

21) P. N. G. a S. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné mezi S. I. A. a P. N. G. ve dnech 8. 4. 2014 a 9. 4. 2014 o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 kilometrů, když uvedené léky P. N. G. zajišťoval pro neustanovenou osobu vietnamské národnosti v té době užívající telefonní čísla a ..., kdy v rámci své komunikace množství objednaných léků označovali jako padesátiletou babičku, dne 10. 4. 2014 na P., v ulici M. v době od 19:18 hodin do 19:23 hodin předal S. I. A. neustanovené osobě vietnamské národnosti v té době užívající telefonní čísla ... a ..., která se na místo dostavila vozidlem VW Passat, registrační značky ..., 50 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, přičemž uvedené léky na místo S. I. A. přivezl vozidlem BMW, registrační značky ...

22) P. N. G. a S. I. A.

na základě telefonické komunikace uskutečněné mezi S. I. A. a P. N. G. dne 11. 4. 2014 o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 40 kilometrů K. V. a 10 kilometrů Ch., dne 12. 4. 2014 buď v K. V. na parkovišti obchodního domu Interspar v době okolo 15:18 hodin nebo na blíže nezjištěném místě v Ch. v době okolo 16:12 hodin předal S. I. A. P. N. G. buď najednou či postupně, dvě zásilky léků o velikosti 40 kilogramů a 10 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když P. N. G. po převzetí léků tyto předal svým odběratelům v Ch. a po obdržení peněz vyplatil S. I. A. blíže nezjištěnou finanční částku pocházející z prodeje léků, kterou S. I. A. předal v Ch. okolo 17:52 hodin v místě svého současného bydliště

23) P. N. G., S. I. A. a P. K.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné dne 15. 4. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci označených jako 30 nebo 30 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 15. 4. 2014 na P., parkovišti Lidl okolo 17:20 hodin S. I. A. prodal P. K., kterého tam za tímto účelem vyslal P. N. G., 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti, kterým tyto léky bezprostředně po prodeji odvezl P. K. nezjištěným vozidlem, kterým na schůzku přijel S. I. A.

24) P. N. G. a S. I. A.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 30. 4. 2014 do 1. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 nebo 30 kilometrů, dne 1. 5. 2014 na P., parkovišti OC Chodov okolo 18:20 hodin S. I. A. prodal neustanovené osobě, kterou tam za tímto účelem vyslal P. N. G., 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

25) P. N. G., S. I. A., P. K. a Y. I. A.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné v dopoledních hodinách dne 11. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 kilometrů, dne 11. 5. 2014 na P., na ulici K. v blízkosti benzínové čerpací stanice „Benzina“ v době mezi 18:32 hodin až 19:05 hodin předal Y. I. A., kterého na místo setkání vyslal S. I. A., P. N. G. a P. K. za nezjištěnou finanční částku 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus

26) P. N. G., S. I. A., P. K. a Y. I. A.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 11. 5. 2014 do 12. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci označených jako 16,4, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podíleli P. K. a Y. I. A., dne 12. 5. 2014 na parkovišti provozovny KFC v okolí N. okolo 20:15 hodin S. I. A. prodal P. K., kterého tam za tímto účelem vyslal P. N. G., 16,4 kilogramů s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

27) P. N. G., S. I. A. a P. K.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 13. 5. 2014 do 15. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 30 kilometrů, když na domlouvání podrobností schůzky se rovněž podílel P. K., dne 15. 5. 2014 na P. v garáži u České podnikatelské pojišťovny okolo 15:16 hodin S. I. A. prodal P. N. G., 30 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

28) P. N. G. a S. I. A.

na základě předchozí telefonické komunikace uskutečněné v období od 15. 5. 2014 do 17. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 45, dne 17. 5. 2014 v T. okolo 10:25 hodin S. I. A. prodal P. N. G., 42,5 kilogramů léků s obsahem pseudoefedrinu, pravděpodobně farmaceutického preparátu Cirrus, když dodání těchto léků P. N. G. zajišťoval pro blíže neustanovené osoby vietnamské národnosti

29) P. N. G., S. I. A., T.V. P.

na základě předchozí telefonické dohody uskutečněné v dopoledních hodinách dne 20. 5. 2014 mezi S. I. A. a P. N. G. o dodání léků s obsahem pseudoefedrinu, v komunikaci konspirativně označených jako 50 kilometrů, pro zájemce zajištěného P. N. G., užívajícího telefonní číslo ..., jímž byl T. V. P., se dne 20. 5. 2014 dostavil S. I. A. vozidlem Škoda Octavia, registrační značky ... do K. V. prostoru autobusové zastávky linky č. ... s názvem „ N. K.“, přičemž na zadních sedadlech vozidla se nacházely dva plastové pytle s obsahem značného množství tablet léků, přičemž S. I. A. se na uvedené místo dostavil za účelem předání či prodeje léků P. N. G., který uvedené léky sháněl pro svého odběratele T. V. P., jenž se na uvedeném místě nacházel společně s P. N. G., ve vozidle VW Passat, registrační značky ..., když na uvedené místo okolo 20:30 hod. přijeli za účelem převzetí zásilky léků od S. I. A. či k projednání dalšího postupu předání léků a peněz za jejich prodej, k samotnému předání či schůzce však nedošlo, neboť ve 20:30 hodin byli S. I. A., P. N. G. a T. V. P. zadrženi příslušníky Policie ČR; při následně prohlídce vozidla Škoda Octavia, registrační značky ... byly nalezeny 2 plastové pytle s obsahem 48,514 kg farmaceutického preparátu Cirrus, což představuje 126 405 kusů tablet, přičemž z odhadnutých 126 405 tablet léku Cirrus by bylo možno izolovat 12134,88 hydrochloridu pseudoefedrinu a následně připravit 8937,817 gramů hydrochloridu metamfetaminu, tj. Pervitinu,

přičemž obvinění způsobem popsaným ve výše uvedených skutcích jednali přesto, že neměli žádnou registraci ani jiné povolení k zacházení s prekursory podle § 2 odst. 1 zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog, když pseudoefedrin je jako prekursor uveden v kategorii 1 přílohy I Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ve znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1258 / 2013 ze dne 20. listopadu 2013 a současně s vědomím, že farmaceutické přípravky, s kterými takovým způsobem nakládali, budou užity k získání pseudoefedrinu, jenž bude užit jako výchozí surovina k výrobě hydrochloridu metamfetaminu, jenž je uveden jako psychotropní látka v příloze číslo 5 nařízení vlády č. 463/2012 Sb., o seznamech návykových látek, v níž je stanoven seznam látek zařazených do Seznamu II podle Úmluvy o psychotropních látkách, vyhlášené pod č. 62/1989 Sb.

3. Proti výše zmíněnému rozsudku podali všichni obvinění odvolání. Odvolání obviněných P. N. G. a P. K. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 3. 10. 2016, sp. zn. 11 To 73/2016, podle § 256 tr. ř. zamítl jako nedůvodná.

II.

Dovolání a vyjádření k nim

4. Citovaný rozsudek Vrchního soudu v Praze napadli obvinění P. N. G. a P. K. prostřednictvím svých obhájců dovoláními, která shodně opřeli o dovolací důvod uvedený v ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., přičemž obviněný P. N. G. uplatnil také dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

5. Obviněný P. N. G. k přípustnosti dovolání odkazuje na některá rozhodnutí Ústavního soudu (nález II. ÚS 193/04, I. ÚS 670/05 a další), podle nichž lze v rámci podaného dovolání namítat i nesprávnost skutkových zjištění či procesní pochybení soudů, jestliže tyto měly vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí. Dovolatel považuje současnou restriktivní interpretaci přípustnosti dovolání za odporující smyslu a záměru zavedení dovolání do trestního procesu. Dále pak namítá, že napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze, i Krajského soudu v Plzni, vykazuje nesprávné právní posouzení skutku, když oba soudy dovodily zařazení dovolatele jako člena organizované skupiny. V této souvislosti poukazuje na definici organizované skupiny a dovozuje, že jeho pouhá tlumočnická činnost nemůže být podřazena pod jednání jako člena organizované skupiny. Nikdy se nezajímal, o jaké zboží se ve skutečnosti může jednat, zboží fyzicky ani nikdy neviděl a nezná názvy preparátů jako Claritine nebo Cirrus, pouze tlumočil mezi Vietnamci a Bulhary, mezi nimiž existovala jazyková bariéra. Namítá také, že z provedených rozsáhlých telefonických odposlechů nelze jednoznačně dovodit spáchání mu přisouzené trestné činnosti nebo minimálně tyto nedokládají její rozsah. Pokud se v hovorech mluvilo o nějaké schůzce či obchodu, neznamená to automaticky, že tyto nakonec v budoucnu proběhly. V řízení přitom nebylo ani jednoznačně prokázáno, že kupř. výraz "1 kilometr" = 1 kg léčiv, a není tedy zřejmé, o jakém množství a jakých látkách byla v rámci hovoru řeč. Zcela spekulativním je podle obviněného závěr o 80 % výtěžnosti léčiv, obsažený ve znaleckém posudku, z něhož soud rovněž při stanovení rozsahu trestné činnosti vycházel. Na základě výše uvedených skutečností proto dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze a přikázal mu věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

6. Obviněný P. K. ve svém dovolání namítá, že jak rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, tak Vrchního soudu v Praze spočívají na nesprávném právním posouzení skutku, neboť oba soudy dovodily v činnosti obviněných organizovanou skupinu, přestože v jejich jednání zcela chyběl prvek plánovitosti a koordinovanosti, nebo přinejmenším tento prvek nedosáhl takové úrovně, aby se jednalo o organizovanou skupinu. Své tvrzení podporuje argumentací, že každý z obviněných jednal sám za sebe, vždy šlo jen o obchody mezi dodavatelem a odběratelem, přičemž nebylo prokázáno, že spoluobviněný A. by léky kupoval výhradně na základě požadavku ostatních obviněných. Dovolatele nezajímalo, kde spoluobviněný A. léky bere, kolik za ně platí, ani jaké podstupuje riziko. Takové vztahy odpovídají činnosti prodávajícího na jedné straně a kupujícího na straně druhé a nelze je považovat za koordinovanou činnost v rámci organizované skupiny. Toto dokládá i fakt, že nebyly získány žádné společné peníze, které by se měly rozdělit mezi členy organizované skupiny podle jejich míry zapojení. Dále dovolatel uvádí, že jeho jednání nelze považovat za aktivní podíl na činnosti organizované skupiny ani za faktické včlenění do ní. Z jeho strany se jednalo pouze o volnější spojení se skupinou spočívající v domlouvání termínu a místa konání schůzek na základě požadavku obviněného P. Obviněný dále uvádí, že pokud nebyl členem organizované skupiny, nelze mít ani za to, že spáchal skutek "ve velkém rozsahu". Dovolatel uvádí, že se účastnil pouze 4 schůzek a nikdy neznal bližší podrobnosti. Rovněž namítá, že nebylo jednoznačně prokázáno, že spojení "50 litrů bílého vína" mělo představovat 50 kg léků. Z těchto důvodů dovolatel navrhuje, aby Nejvyšší soud shora uvedená rozhodnutí zrušil a vrátil věc Krajskému soudu v Plzni k novému projednání a rozhodnutí.

7. K dovoláním obviněných se vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství a konstatoval, že námitky obviněného P. N. G. v zásadě neodpovídají uplatněnému dovolacímu důvodu a v případě obviněného P. K. mu odpovídají pouze zčásti. Státní zástupce uvádí, že soudy obou stupňů v dané věci řádně zjistily skutkový stav bez důvodných pochybností a pečlivě hodnotily provedené důkazy. Skutkové závěry soudů se opírají o logický výklad provedených důkazů, zejména odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, a jsou doplňovány výpovědí spoluobviněného S. I. A., jehož výpověď vylučuje pouze pasivní tlumočnickou roli obviněného P. N. G. a potvrzuje i roli obviněného P. K., nadto osvětluje skutečný charakter jejich kódované komunikace. Státní zástupce dále poukazuje na to, že ve dvou případech byl konkrétní objem léčiv i zajištěn. K dovolání obviněného P. N. G. podotýká, že pokud zpochybňuje naplnění znaku „organizované skupiny“, dle názoru státního zástupce se nejedná o hmotněprávně relevantní námitku, neboť ji obviněný primárně odvozuje právě od vlastní verze skutkových zjištění, tj. že ve věci pouze tlumočil, což je však vyvraceno shora uvedenými skutečnostmi. Totožný závěr je nutno vztáhnout i na další námitky obviněného, kterými zpochybňoval rozsah své trestné činnosti. K dovolání obviněného P. K. státní zástupce uvádí, že obsahově relevantní z hlediska uplatněného dovolacího důvodu byla námitka ve vztahu k naplnění znaku „organizované skupiny“, neboť je založena na skutkových zjištěních soudů. Státní zástupce se s ní však neztotožňuje, jelikož jednání obviněných představovalo systematickou, delší dobu trvající spolupráci mezi více osobami plnícími odlišné role. Hlavními dodavateli léčiv byli spoluobvinění A., kteří v některých případech léčiva předávali přímo finálním odběratelům dle pokynů obviněného P. N. G., jenž financoval nákup léků i do budoucna, což též svědčí o intenzivnější vzájemné spolupráci. Znaky organizované skupiny by také sama o sobě naplnila již aktivita obviněných P. N. G., P. K. a P. W. To, že obviněný K. nebyl v celé skupině rozhodujícím činitelem, není na újmu a státní zástupce k tomu poukázal na rozhodnutí č. 22/2011 Sb. rozh. tr. Námitka obviněného, že nebyl blíže informován o rozsahu přisouzené trestné činnosti, je opět pouze námitkou skutkovou, která je navíc vyvrácena vlastním vyjádřením obviněného, že zajišťoval i komunikaci mezi obviněným P. N. G. a spoluobviněnými A., kteří si navzájem příliš nerozuměli, a nelze si tedy představit, že by obviněný neznal obsah komunikace, kterou zprostředkovával. Z výše uvedených důvodů závěrem státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného P. N. G. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. jako podané z jiného důvodu, než je uveden v § 265b trestního řádu, a dovolání obviněného P. K. odmítl jako zjevně neopodstatněné podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.

III.

Přípustnost dovolání

8. Nejvyšší soud zjistil, že dovolání obviněných jsou přípustná, byla podána včas, oprávněnými osobami a vykazují zákonem vyžadované obsahové a formální náležitosti.

9. Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda lze dovolateli uplatněné dovolací důvody považovat za důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem.

10. Oba obvinění v dovolání uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

11. Na úvod Nejvyšší soud konstatuje, že dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V jeho mezích lze namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný uznán vinným. Na podkladě tohoto dovolacího důvodu nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotněprávních. Vedle vad, které se týkají právního posouzení skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotněprávní posouzení“. Rozumí se jím zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného práva.

12. Nejvyšší soud není další odvolací instancí, nemůže proto přezkoumávat a posuzovat postup hodnocení důkazů soudy obou stupňů. V takovém případě by se totiž dostával do pozice soudu druhého stupně a suploval jeho činnost (k tomu srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, III. ÚS 732/02, III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02). Dovolací soud je naopak povinen vycházet ze skutkových zjištění soudů prvního (a event. druhého) stupně a teprve v návaznosti na jimi zjištěný skutkový stav může posuzovat hmotněprávní posouzení skutku. V této souvislosti je také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.) a v určitém rozsahu i stížnost pro porušení zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).

13. Nejvyšší soud je dle ustálené judikatury Ústavního soudu oprávněn a zároveň povinen přezkoumat napadené rozhodnutí z hlediska skutkových námitek pouze v takovém případě, kdy v rozhodování soudů předchozích stupňů byla učiněná skutková zjištění v extrémním nesouladu s vykonanými důkazy a kdy nesprávná realizace důkazního řízení má za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásadních požadavků spravedlivého procesu. Podle ustálené judikatury Ústavního soudu se rozhodování o mimořádném opravném prostředku nemůže ocitnout mimo rámec ochrany základních práv jednotlivce a tato ústavně garantovaná práva musí být respektována (a chráněna) též v řízení o všech opravných prostředcích (k tomu viz př. nálezy Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 125/04, ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04, ze dne 31. 5. 2005, sp. zn. I. ÚS 554/04, stanovisko pléna ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14). Ústavní soud vymezil taktéž zobecňující podmínky, za jejichž splnění má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. Podle Ústavního soudu tak lze vyčlenit případy důkazů opomenutých, případy důkazů získaných, a tudíž posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy a konečně případy svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv akceptovatelného racionálního logického základu (k tomu např. nálezy Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III. ÚS 177/04, ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 570/03).

14. Je třeba ještě upozornit na to, že v rámci dovolání není v zásadě přípustné tvrdit stejné námitky, které dovolatel uplatnil již v odvolání a s nimiž se odvolací soud řádně vypořádal, což se v tomto případě z velké části stalo.

IV.

Důvodnost dovolání

15. Na základě výše uvedených obecných premis Nejvyšší soud posuzoval dovolání obviněných P. a K. a dospěl k následujícím závěrům.

16. Oba dovolatelé namítali neprokázání rozsahu trestné činnosti a vadné hodnocení důkazů soudy k této otázce. Předmětnou námitkou však zcela vybočili z mezí požadavku na hmotněpravní argumentaci pod uplatněným dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., jelikož tímto nenamítají nesprávné právní posouzení skutku nebo jiné nesprávné hmotněprávní posouzení, nýbrž výhradně brojí vůči procesu dokazování.

17. Obecně hmotněprávní námitkou byla výhrada obviněného P. N. G. k jeho zařazení jako člena organizované skupiny, a tedy pochybení soudu při právním posouzení skutku. Ačkoliv tato námitka typově spadá pod dovolací důvod § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., dovolatel svou argumentaci podporující toto tvrzení dále vystavěl pouze na skutkových okolnostech případu a polemice s hodnocením důkazů nalézacím soudem, když uváděl, že byl pouze překladatelem a neměl žádnou vědomost o nelegálnosti dojednávaných obchodů. Obviněný tak primárně napadá skutková zjištění soudu, přičemž teprve sekundárně až po dosažení jim nabízené verze skutkového děje by mělo dojít i ke změně právního posouzení do podoby nenaplnění znaku kvalifikované skutkové podstaty podle § 283 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, a tedy spáchání trestného činu uvedeného v § 283 odst. 1 tr. zákoníku jako členem organizované skupiny.

18. Jak již bylo shora uvedeno, takový postup je však možný pouze v případě extrémního nesouladu mezi zjištěným skutkovým stavem a provedenými důkazy. V tomto směru je nutno odmítnout výhradu obviněného P. N. G., který shledává interpretaci Nejvyššího soudu k deklarovanému dovolacímu důvodu za rozpornou s pojetím dovolání v trestním procesu a v rozporu s judikaturou Ústavního soudu. Institut dovolání jako mimořádný opravný prostředek byl vtělen do trestního řádu k přezkumu právních vad a zásadních procesních otázek, přičemž z dovolacích důvodů taxativně vymezených v § 265b odst. 1 tr. ř. je bezpochyby zjevné, že nezahrnují přezkum provedených důkazů a na ně navazujících skutkových zjištění. Rovněž Ústavní soud ve své judikatuře, jak je to patrné z výše zmíněných rozhodnutí, nezakládá povinnost Nejvyššího soudu k přezkumu provedených důkazů a skutkových zjištění s ohledem na některý z dovolacích důvodů, nýbrž zdůrazňuje, že tato povinnost vyplývá z principu zachování práva obviněného na spravedlivý proces, jež je garantováno Ústavou a Listinou základních práv a svobod, avšak i to pouze za situace, kdy je zjevný extrémní rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními. Nejvyšší soud přezkoumal napadená rozhodnutí z hlediska kritérií nastavených Ústavním soudem ve výše zmíněných nálezech a dospěl k závěru, že napadená rozhodnutí netrpí žádnými vadami, které by bylo možno označit za vady zakládající extrémní nesoulad. Dokazování v dané věci bylo provedeno v souladu se zásadami trestního řízení a Nejvyšší soud v hodnocení důkazů ze strany nižších soudů neshledal žádný logický rozpor.

19. Námitka dovolatele P., že byl pouze tlumočníkem mezi Vietnamci a Bulhary a sám se o probíhající obchody nezajímal, ani zboží na vlastní oči nikdy neviděl, je spolehlivě vyvrácena provedeným dokazováním soudu prvního stupně, kdy z odůvodnění jeho rozhodnutí k jednotlivým skutkům (např. pod bodem 1, 3, 14, 15) je zřejmé, že dojednával kupce léků, sám léky odebíral (v odposlechu si např. stěžoval, že léků nebylo 20 ale pouze 18 kilogramů) a předával dál, a mezi ním a bratry A. probíhaly též finanční transakce (viz např. skutky pod bodem 19 a 22 či odůvodnění ke skutku pod bodem 4, ze kterého vyplývá, že P. N. G. dlužil bratrům A. peníze).

20. Jeho další námitka ohledně rozsahu jím páchané činnosti je též nedůvodná, přičemž soud prvního stupně na straně 33 odůvodnění rozsudku přesvědčivě vyložil, z jakých důvodů učinil závěry o rozsahu posuzované trestné činnosti. Jen stručně lze zrekapitulovat, že co se týče výtěžnosti léků pro výrobu drog, vycházel soud ze znaleckého vyjádření z oboru kriminalistiky, o jehož věcné správnosti nevznikly důvody k pochybnostem. Co se týče krycího označení "kilometry", jež sloužilo jako označení kilogramů obchodovaných léků, nalézací soud uvedl, že toto bylo prokázáno zejména konstantním užíváním zmíněného výrazu, jenž se málokdy měnil, a byly s ním srozuměny všechny zapojené osoby. Deklarovaný závěr je navíc podpořen zejména 3 případy (skutky pod bodem 10, 13 a 29), kdy byl lék zajištěn v množství, které s odchylkou přibližně 1 kg odpovídalo dříve domluvenému počtu "kilometrů". Námitka, že ne všechny po telefonu dohodnuté schůzky musely být následně uskutečněny, je také vyvrácena provedenými důkazy, neboť z telefonické komunikace obviněných uskutečnění schůzky buď explicitně, anebo alespoň nepřímo vyplývá. Uskutečnění schůzek je zejména potvrzováno telefonáty či textovými zprávami o tom, že je některý z obviněných již na místě, případně protokolem o sledování. Pokud se schůzka mezi obviněnými z nějakého důvodu někdy neuskutečnila, tak v následné komunikaci se o tom hovoří a obvinění se domlouvají na novém termínu předání léků. Z toho je možné vyvodit, že v případě, kdy měli obvinění domluvenou schůzku a poté již nenásledovala žádná další komunikace ohledně této schůzky, je zřejmé, že tato bez problémů proběhla. Lze tedy uzavřít, že rozsah trestné činnosti byl spolehlivě zjištěn soudem prvního stupně a správně právně kvalifikován.

21. K námitce obviněného P. K., že soud se dopustil pouze konspirace, když dovodil, že "bílé víno" je krycím názvem pro předávané léky, lze poznamenat, že ačkoliv v komunikaci skupiny převažovalo zejména označení "kilometry" (viz výše), v některých případech se objevily i jiné kamuflážní názvy, jako byly např. jahody či bílé víno. Vzhledem k tomu, že pokud bylo užito těchto odlišných označení, probíhala komunikace jinak úplně stejně a ve stejném smyslu jako v případech, kdy se hovořilo o kilometrech, není důvodu domnívat se, že by se pod těmito označeními měly skrývat jiné významy.

22. Uplatněnému dovolacímu důvodu odpovídá námitka obviněného P. K. k nesprávnému právnímu posouzení skutku vztahující se k naplnění znaku spáchání projednávané trestné činnosti organizovanou skupinou, založená na absenci znaků definujících organizovanou skupinu. Každý z obviněných totiž podle dovolatele jednal pouze sám za sebe a byl mezi nimi pouze vztah dodavatel – odběratel, tedy neexistoval mezi nimi žádný vztah koordinovanosti či plánovitosti.

23. K naplnění znaku spáchání činu členem organizované skupiny lze odkázat na dosavadní ustálenou a nadále použitelnou judikaturu, od níž nemá Nejvyšší soud důvod odchylovat se ani v nyní posuzované věci (viz např. rozhodnutí uveřejněné pod č. 53/1976-II. Sb. rozh. tr., případně usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 5 Tdo 313/2014). Podle ní se organizovanou skupinou rozumí sdružení více osob, ve kterém je provedeno určité rozdělení úloh mezi jednotlivé členy a jehož činnost se v důsledku toho projevuje určitou plánovitostí a koordinovaností, což usnadňuje spáchání činu a zvyšuje pravděpodobnost dosažení sledovaného cíle, a tím se zvyšuje i škodlivost spáchaného trestného činu a jeho závažnost. Organizovaná skupina nemusí mít trvalejší charakter, protože v rámci ní lze spáchat i jen ojedinělý či jednorázový trestný čin. Přitom se nevyžaduje nějaké výslovné přijetí za člena organizované skupiny ani formalizované přistoupení člena k takové skupině. Postačí, že se pachatel fakticky a neformálně (třeba i konkludentně) včlenil do skupiny a aktivně se podílel na její činnosti. Soudní praxe dále vyžaduje, aby šlo za popsaných okolností o sdružení nejméně tří trestně odpovědných osob (viz rozhodnutí uveřejněné pod č. 45/1986 Sb. rozh. tr.). Pro trestný čin spáchaný organizovanou skupinou je typické, že při plánovitém a promyšleném rozdělení úkolů mezi její členy dochází ze strany některých členů jen k dílčím jednáním, která se sama o sobě jeví jako méně závažná, a to jak z hlediska své povahy, tak z hlediska příčinného významu pro způsobení následku. Rozdělení úkolů mezi více spolupachatelů je předpokladem toho, aby po spojení všech dílčích činností jednotlivých spolupachatelů bylo zamýšleného cíle dosaženo snáze a spolehlivěji (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání: Praha: C. H. Beck, 2012, s. 1604).

24. Především je nutno uvést, že předmětná námitka, jakož ostatně i všechny další námitky dovolatelů, již byla podrobně rozebrána v rámci odvolacího řízení, při kterém dovolatelé tyto námitky uplatňovali, přičemž již soud prvního stupně se rozsáhle zabýval jak naplněním znaku spáchání činu členem organizované skupiny, tak výše namítaným rozsahem trestné činnosti. Nejvyšší soud považuje za nadbytečné a v rozporu s pojetím dovolacího řízení, aby k námitce, kterou se podrobně a náležitě zabývaly soudy nižších stupňů, opakoval již uvedené závěry, popř. hledal ještě další argumentaci, když na ni bylo již zcela vyčerpávajícím způsobem reagováno u soudů nižších instancí. Nejvyšší soud proto v tomto směru primárně odkazuje na odůvodnění rozsudku odvolacího soudu str. (17-20), a rovněž poukazuje na odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně. Na podkladě obou dovoláními zpochybňovaných rozhodnutí je patrné, že soudy věnovaly odůvodnění namítaného závěru potřebnou pozornost a dostatečně přesvědčivě a srozumitelně vyjádřily, že v daném případě není pochyb o tom, že všichni obvinění spáchali trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy v duchu shora vymezených obecných zásad jako členové organizované skupiny.

25. Nad rámec výše uvedeného tak lze dodat, že Krajský soud v Plzni při hodnocení jednání obviněných správně poukázal na to, že mezi nimi fungovaly ustálené postupy a způsoby komunikace, odvolací soud k tomu doplnil, že jednání obviněných na sebe navazovala a pouze při vzájemné provázanosti a koordinaci bylo možno dosáhnout očekávaného výsledku, tedy od zajištění potřebných léků po jejich předání koncovým odběratelům. Pokud by každý z obviněných jednal sám za sebe pouze vlastní činností v rozsahu, v jakém probíhala v této skupině, ke kýženému výsledku by nedošlo. Dalšími znaky organizované skupiny v tomto případě byly trvalost, stálost v personálním obsazení a zacílení na finanční profit. Pokud dovolatel namítá, že neexistovaly žádné společné finanční prostředky, které by si obvinění dělili mezi sebe, je toto hledisko naprosto nerozhodné, neboť každý z nich na této činnosti finančně profitoval, i když nebyly rozdělovány společné peníze. Pokud se jedná o výhradu obviněného k rozsahu jeho trestné činnosti, když se účastnil pouze 4 schůzek, k tomu Nejvyšší soud podotýká, že samotná účast na schůzkách nehraje v úvaze o jeho vině podstatnější roli, neboť z telefonických odposlechů je zřejmé, že dovolatel byl do celé věci zapojen zejména za účelem domluvy místa a času schůzek. Nelze ale přehlédnout, že vícekrát byl obv. P. vyslán na určené místo, aby převzal zásilku léků. Tvrzení o jeho účasti pouze na 4 schůzkách nelze na základě provedených důkazů přisvědčit. Celkem obviněný P. K. totiž figuruje ve 14 z 29 skutků, jež byly této organizované skupině prokázány.

26. Na podkladě shora uvedených závěrů shledal Nejvyšší soud námitku obviněného P. K. zjevně neopodstatněnou, neboť jeho jednání jako člena organizované skupiny bylo dostatečně a bez pochybností podloženo provedenými důkazy, a proto byl v souladu se zákonem a ustálenou soudní praxí uznán vinným zvlášť závažným zločinem podle § 283 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku.

27. Dovolací důvod, který ve svém dovolání uplatnil obviněný P. N. G., podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je dán tehdy, pokud bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k). Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. tedy může být naplněn ve třech různých situacích. K prvním dvěma (alternativa první) dochází tehdy, kdy rozhodnutí nadřízeného soudu je vydáno, aniž bylo napadené rozhodnutí meritorně přezkoumáno, tj. (1.) byl řádný opravný prostředek zamítnut z tzv. formálních důvodů podle § 148 odst. 1 písm. a) či b) tr. ř. nebo podle § 253 odst. 1 tr. ř., přestože nebyly splněny procesní podmínky stanovené pro takové rozhodnutí, nebo (2.) bylo-li odvolání odmítnuto pro nesplnění jeho obsahových náležitostí podle § 253 odst. 3 tr. ř., ačkoli oprávněná osoba nebyla řádně poučena nebo jí nebyla poskytnuta pomoc při odstranění vad odvolání (viz § 253 odst. 4 tr. ř.). Třetí případ (alternativa druhá) představuje situace, kdy řádný opravný prostředek byl zamítnut z jakýchkoli jiných důvodů, než jsou důvody uvedené výše (alternativa první), ale řízení předcházející napadenému rozhodnutí je zatíženo vadami, které jsou ostatními dovolacími důvody podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

28. Přezkoumával-li soud druhého stupně napadené rozhodnutí uvedené v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř. na podkladě řádného opravného prostředku (odvolání nebo stížnosti) věcně a zamítl jej vzhledem k tomu, že neshledal takový řádný opravný prostředek důvodným [a to u odvolání podle § 256 tr. ř. a u stížnosti podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř.], pak je možno dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. uplatnit jen v jeho druhé alternativě, tj. byl­li v řízení, které předcházelo uvedenému zamítavému rozhodnutí, dán důvod dovolání uvedený v písm. a) až k) ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. Podstatou této alternativy dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. je skutečnost, že dovolateli sice nebylo odepřeno právo na přístup k soudu druhého stupně, ale tento soud – ač v řádném opravném řízení věcně přezkoumával napadené rozhodnutí soudu prvního stupně – neodstranil vadu vytýkanou v řádném opravném prostředku, nebo navíc sám zatížil řízení či své rozhodnutí vadou zakládající některý z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Vzhledem k tomu, že dovolací námitky obviněného P. N. G. uplatněné pod dovolacím důvodem podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. nespadaly pod daný dovolací důvod, nemůže být naplněn ani dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., který byl na jeho existenci založen.

V.

Závěrečné shrnutí

29. Vzhledem k výše uvedenému dospěl Nejvyšší soud k závěru, že napadeným rozhodnutím a jemu předcházejícím postupem k porušení zákona ve smyslu uplatněných dovolacích důvodů a obviněnými konkrétně tvrzených dovolacích námitek nedošlo. Obviněný P. N. G. podal dovolání z jiných důvodů, než jsou uvedeny v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., a proto Nejvyšší soud postupoval podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. a jeho dovolání odmítl, aniž se dále zabýval jím napadeným rozhodnutím a řízením jemu předcházejícím podle § 265i odst. 3 až 5 tr. ř. Dovolání obviněného P. K. pro jeho zjevnou neopodstatněnost Nejvyšší soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl.

30. O odmítnutí dovolání Nejvyšší soud rozhodl v souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 22. 3. 2017

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru