Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 1337/2018Usnesení NS ze dne 31.01.2019

HeslaVyloučení věci ze společného řízení
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2019:11.TDO.1337.2018.2
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

§ 265b odst.1 písm. l) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 23 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 1337/2018-I-184

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 31. 1. 2019 v neveřejném zasedání ve věci dovolání obviněných N. M. C., nar. XY, trvale bytem XY, XY, L. D. T., nar. XY, trvale bytem XY, XY, P. A. D., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. V. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, H. H. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. T. V. H., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. T. T. L., nar. XY, trvale bytem XY, XY, N. B. A., nar. XY, trvale bytem XY, XY, a H. H., nar. XY, bez trvalého pobytu na území České republiky, státních příslušníků Vietnamské socialistické republiky, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 11 To 19/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 52 T 14/2015, takto:

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. věc obviněného H. H., nar. XY, dosud vedená pod sp. zn. 11 Tdo 1337/2018, se vylučuje ze společného řízení k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Tdo 1337/2018 Nejvyšší soud jako soud dovolací má projednat a rozhodnout o dovoláních výše označených obviněných proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 5. 2017, sp. zn. 11 To 19/2017, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 52 T 14/2015.

Podle § 23 odst. 1 tr. ř. k urychlení řízení nebo z jiných důležitých důvodů lze řízení o některém z trestných činů nebo proti některému z obviněných vyloučit ze společného řízení.

V předmětné trestní věci nelze v neveřejném zasedání projednat a rozhodnout o dovolání, které podal obviněný H. H., zatímco ohledně ostatních dovolatelů je tento procesní postup možný.

Proto hledisko ekonomie a rychlosti řízení odůvodňuje podle § 23 odst. 1 tr. ř. vyloučení věci obviněného H. H. k samostatnému projednání a rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 31. 1. 2019

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru