Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 1285/2005Usnesení NS ze dne 31.10.2005

EcliECLI:CZ:NS:2005:11.TDO.1285.2005.1

přidejte vlastní popisek

11 Tdo 1285/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 31. října 2005 o dovolání podaném poškozeným J. Š., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, č. j. 2 To 328/2005-121 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, č. j. 2 To 329/2005-126, jako soudu odvolacího a stížnostního v trestní věci vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 2 T 157/2004, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. řádu s e dovolání poškozeného J. Š. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 2 T 157/2004, byl obviněný M. R., trvale bytem M., B. p. H., okr. K., podle § 226 písm. a) tr. řádu zproštěn obžaloby trestného činu loupeže dle § 234 odst. 1 tr. zák., když nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro který je obviněný stíhán. Podle § 229 odst. 3 tr. řádu byl poškozený J. Š., bytem M., B. p. H., odkázán se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 2 T 157/2004, byla podle § 222 odst. 2 tr. řádu trestní věc obviněného J. K., trvale bytem M., B. p. H., okr. K., trestně stíhaného pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. postoupena k projednání a rozhodnutí Městskému úřadu v Hranicích.

O odvolání, které proti rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 2 T 157/2004, podal poškozený J. Š., rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci usnesením ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 328/2005, podle § 253 odst. 1 tr. řádu zamítnutím odvolání poškozeného.

O stížnosti, kterou poškozený J. Š. podal proti usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 7. 2. 2005, sp. zn. 2 T 157/2004, rozhodl Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci usnesením ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 329/2005, podle § 148 odst. 1 písm. b) tr. řádu zamítnutím stížnosti poškozeného.

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 328/2005 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 329/2005, podal poškozený J. Š. dovolání doručené dne 25. 5. 2005 Okresnímu soudu v Přerově.

Podle § 265d odst. 1 písm. a) tr. řádu dovolání může podat nejvyšší státní zástupce na návrh krajského nebo vrchního státního zástupce anebo i bez takového návrhu pro nesprávnost kteréhokoliv výroku rozhodnutí soudu, a to ve prospěch i v neprospěch obviněného. Podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. řádu dovolání může podat obviněný pro nesprávnost výroku rozhodnutí soudu, který se ho bezprostředně dotýká. Žádná další osoba, byť je jinak subjektem trestního řízení a může na něm v zákonem stanovených mezích participovat, toto oprávnění nemá. To platí i o poškozeném.

Podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. řádu Nejvyšší soud dovolání odmítne, bylo-li podáno neoprávněnou osobou.

Nejvyšší soud konstatuje, že dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 328/2005 a proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 20. 4. 2005, sp. zn. 2 To 329/2005, bylo podáno osobou neoprávněnou k podání dovolání, zkoumání dalších podmínek řízení o dovolání je dle Nejvyššího soudu bezpředmětné.

S poukazem na uvedené skutečnosti pak Nejvyššímu soudu nezbylo, než dovolání podané poškozeným podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. řádu odmítnout bez věcného projednání, protože bylo podáno osobou neoprávněnou. Toto rozhodnutí potom přijal za splnění podmínek stanovených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 31. října 2005

Předseda senátu

JUDr. Stanislav Rizman

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru