Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 124/2020Usnesení NS ze dne 15.04.2020

HeslaNedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
Šíření toxikomanie
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:11.TDO.124.2020.1
Důvod dovolání

§ 265b odst.1 písm. g) tr.ř.

Dotčené předpisy

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř.

§ 188a odst. 1 tr. zák.

§ 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku


přidejte vlastní popisek

11 Tdo 124/2020-3031

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. 4. 2020 o dovolání obviněného P. P., narozeného XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Stráž pod Ralskem, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 2019, č. j. 11 To 65/2018-2938, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. 52 T 9/2013, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu se dovolání obviněného P. P. odmítá.

Odůvodnění:

I.

Dosavadní průběh řízení

1. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále také jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 25. 7. 2018, č. j. 52 T 9/2013-2732, ve spojení s opravným usnesením téhož soudu ze dne 4. 1. 2019, č. j. 52 T 9/2013-2822, podle § 45 odst. 1 tr. zákoníku zrušil výrok o vině a trestu z rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 28. 5. 2013, č. j. 5 T 76/2009-707, a nově obviněného P. P. uznal vinným ze spáchání trestného činu šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zákona (jednání pod bodem I. 1. až 5.). Za uvedený trestný čin pak soud prvního stupně obviněnému uložil podle § 187a odst. 2 tr. zákoníku, za použití § 45 a § 35 odst. 2 tr. zákona společný souhrnný trest odnětí svobody v trvání 4 (čtyř) let a 7 (sedmi) měsíců, pro jehož výkon jej podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zákona zařadil do věznice s ostrahou. Podle § 35 odst. 2 tr. zákona zároveň soud prvního stupně zrušil výroky o trestech uložených obviněnému rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 21. 5. 2009, č. j. 6 T 303/2008-516, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 21. 8. 2009, č. j. 55 To 314/2009-553, rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 3. 11. 2009, č. j. 5 T 76/2009-499, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 4. 3. 2010, č. j. 55 To 6/2010-573, a dále rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 4. 2012, č. j. 5 T 76/2009-641, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 29. 11. 2012, č. j. 55 To 317/2012-672, jakož i všechna další rozhodnutí na tyto výroky obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

2. Současně byl týmž rozsudkem soudu prvního stupně obviněný uznán vinným ze spáchání dvou dalších trestných činů šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zákona (jednání pod bodem II. 1. až 27. a 28. až 69.) a trestného činu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (jednání pod bodem III.). Za uvedené trestné činy mu soud prvního stupně podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku uložil úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 (tří) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Současně podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku soud prvního stupně uložil obviněnému i trest propadnutí věci, resp. věcí, které podrobně specifikoval ve výroku svého rozsudku. V neposlední řadě pak soud prvního stupně podle § 226 písm. a) tr. řádu zprostil obviněného obžaloby pro skutky, v nichž byly spatřovány zločiny pohlavního zneužití podle § 187 odst. 1 tr. zákoníku (jednání pod bodem 71.) a znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), b) tr. zákoníku (jednání pod bodem 72.), neboť nebylo prokázáno, že se tyto staly.

3. Proti rozsudku soudu prvního stupně podali obviněný a státní zástupce odvolání. Obviněný následně své odvolání vzal zpět, což předsedkyně senátu soudu prvního stupně vzala usnesením ze dne 29. 1. 2019, č. j. 52 T 9/2013-2856, na vědomí. K odvolání státního zástupce pak Vrchní soud v Praze (dále jen „odvolací soud“) v záhlaví označeným rozsudkem podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), odst. 2 tr. řádu zrušil napadený rozsudek soudu prvního stupně, a to ve výroku o vině pod body I. 1. až 5., II. 1. až 27. a 28. až 69. a III. a v celém výroku o trestech. Podle § 259 odst. 3 tr. řádu pak odvolací soud rozhodl tak, že obviněného uznal vinným ze spáchání trestného činu šíření toxikomanie podle § 188a odst. 1 tr. zákona (jednání pod bodem I. 1. až 2.) a dvou zvlášť závažných zločinů nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku [jednání pod bodem II. 1. až 27. a jednání pod bodem III. 1. až 41.].

4. Podle § 37 a 37a tr. zákona pak odvolací soud upustil od uložení společného souhrnného trestu podle § 37a a § 35 odst. 2 tr. zákona, a to vzhledem k trestu uloženému obviněnému rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 28. 5. 2013, č. j. 5 T 76/2009-707, rozsudkem téhož soudu ze dne 21. 5. 2009, č. j. 6 T 303/2008-516, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 21. 8. 2009, č. j. 55 To 314/2009-553, rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 3. 11. 2009, č. j. 5 T 76/2009-499, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 4. 3. 2010, č. j. 55 To 6/2010-573, a dále rozsudkem Okresního soudu v Liberci ze dne 5. 4. 2012, č. j. 5 T 76/2009-641, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 29. 11. 2012, č. j. 55 To 317/2012-672. Současně odvolací soud podle § 283 odst. 2 tr. zákoníku, za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku, uložil obviněnému úhrnný trest odnětí svobody v trvání 7 (sedmi) let, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Vedle tohoto trestu dále odvolací soud uložil obviněnému podle § 70 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku rovněž trest propadnutí věci, resp. věcí, které podrobně specifikoval ve výroku svého rozsudku. V neposlední řadě pak odvolací soud k odvolání státního zástupce podle § 258 písm. b), odst. 2 tr. řádu zrušil napadený rozsudek ve zprošťující části, pouze však pod bodem 71., tj. bodem 77. obžaloby, a v tomto rozsahu podle § 259 odst. 1 tr. řádu věc vrátil soudu prvního stupně.

5. Shora označených trestných činů se přitom podle skutkových zjištění soudu prvního stupně a odvolacího soudu obviněný dopustil následovně:

I.

1. v přesně nezjištěné době roku 2008 v místě svého bydliště a dále na různých místech

Libereckého kraje nejméně v 5 případech neoprávněně prodal B. B., nar. XY, látku obsahující směs mCPP(1-(3-chlorfenyl) piperazin), ketaminu, kofeinu a neurotransmiterů, s účinky obdobnými jako má metamfetamin, zvaný pervitin, v celkovém množství nejméně 0,75 gramů,

2. v přesně nezjištěné době od července 2008 do 9. listopadu 2008 na různých místech Libereckého kraje, 1x jako protislužbu za odvoz autem, dále pak 3x měsíčně neoprávněně prodával T. S., nar. XY, látku obsahující směs mCPP(1-(3-chlorfenyl) piperazin), ketaminu, kofeinu a neurotransmiterů, s účinky obdobnými jako má metamfetamin, zvaný pervitin, v celkovém množství nejméně 7,5 g,

II.

1. v přesně nezjištěné době na podzim roku 2010 na různých místech v XY nejméně ve 3 případech neoprávněně směnil metamfetamin (pervitin) za parfémy s R. H., nar. XY, v celkovém množství nejméně 1,5 gramů,

2. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do 20. června 2011 v XY u garáží a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně prodal T. C., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 7 gramů,

3. v přesně nezjištěné době na podzim roku 2010 na nezjištěných místech Libereckého kraje nejméně v jednom případě neoprávněně prodal J. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1 gram,

4. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do 20. června 2011 na různých místech v XY a Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně prodal S. M., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5 gramů,

5. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do února 2011 v bytě v XY, v ulici XY nejméně v 5 případech neoprávněně prodal B. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,25 gramů,

6. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do počátku června 2011 ve XY, v XY, v místě svého bydliště nejméně 1x měsíčně neoprávněně částečně jako protislužbu za odvoz autem a částečně prodal T. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3,5 gramů,

7. v přesně nezjištěné době od února 2011 do počátku června 2011 v XY, v místě bydliště obžalovaného a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně prodal M. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 160 gramů,

8. v přesně nezjištěné době od 11. 11. 2010 do 20. 6. 2011 v XY, v místě svého bydliště a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně předal zdarma A. Š., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,5 gramů,

9. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do 20. června 2011 na různých místech Libereckého kraje nejméně 3x týdně neoprávněně částečně výměnou za různé odcizené věci předával a částečně prodal P. M., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 24 gramů,

10. v přesně nezjištěné době od 11. listopadu 2010 do počátku roku 2011 na různých místech Libereckého kraje nejméně ve 3 případech neoprávněně prodal H. T., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,8 gramů,

11. v přesně nezjištěné době od prosince 2010 do května 2011 na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně prodal T. V., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 24 gramů,

12. v přesně nezjištěné době od prosince 2010 do 20. června 2011 v XY u restaurace XY, ve XY u prodejny nábytku a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně směnil za odcizené věci s A. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 54 gramů,

13. v přesně nezjištěné době od prosince 2010 do 20. června 2011 na různých místech ve XY nejméně v 10 případech neoprávněně předal zdarma M. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1 gram,

14. v přesně nezjištěné době od Vánoc 2010 do 20. 6. 2011 v místě bydliště P. L., ve XY na parkovišti za restaurací, mezi paneláky a na dalších místech Libereckého kraje nejméně v 6 případech neoprávněně prodal K. F., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 gramy,

15. v přesně nezjištěné době od ledna 2011 do 20. června 2011 v XY ve XY clubu a na různých diskotékách Libereckého kraje nejméně v 15 případech neoprávněně předal zdarma P. L., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,5 gramů,

16. v přesně nezjištěné době od ledna 2011 do 20. června 2011 na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně jako protislužby spočívající v opravě mobilního telefonu, vyčištění automobilu předal J. Š., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 4 gramy,

17. v přesně nezjištěné době od března 2011 do dubna 2011 v XY, v místě svého bydliště a v XY u fabriky nejméně ve dvou případech neoprávněně prodal L. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,6 gramů,

18. v přesně nezjištěné době od března 2011 do 20. června 2011 v XY - v místě svého bydliště a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů částečně neoprávněně prodal a částečně předal zdarma M. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 40 gramů,

19. v přesně nezjištěné době od března 2011 do 20. června 2011 v XY v místě svého bydliště, na nezjištěném místě v XY, a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 6 případech neoprávněně předal zdarma S. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,6 gramů,

20. v přesně nezjištěné době od března 2011 do 20. června 2011 v místě svého bydliště nejméně 1x týdně neoprávněně částečně směnil za různé věci a částečně prodal J. Š., nar. XY, přesně nezjištěné množství metamfetaminu (pervitinu),

21. v přesně nezjištěné době od března 2011 do 20. června 2011 po dobu nejméně 3 měsíců na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně výměnou za různé odcizené věci předal J. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5 gramů,

22. v přesně nezjištěné době na jaře 2011 po dobu nejméně 3 měsíců v místě svého bydliště v XY, ve XY, v XY u Tesca a Billy a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 3x týdně neoprávněně prodal D. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 18 gramů,

23. v přesně nezjištěné době na jaře 2011 v místě svého bydliště v XY, v XY u obchodního domu Tesco a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 5 případech neoprávněně prodal L. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2,5 gramů,

24. v přesně nezjištěné době od dubna 2011 do 20. června 2011 na různých místech v XY, ve XY a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně prodal B. L., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 6 gramů,

25. v přesně nezjištěné době od dubna 2011 do května 2011 v XY u pizzerie nejméně v 1 případě neoprávněně prodal K. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1 gram za částku 900 Kč,

26. v přesně nezjištěné době na podzim 2011 na různých místech v XY nejméně ve 3 případech neoprávněně částečně prodal a v jednom případě předal zdarma D. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,6 gramů,

27. v přesně nezjištěné době od prosince 2010 do 20. června 2011 ve XY v místě bydliště M. B. ve 4 případech jako protislužbu za poskytnutí ubytování neoprávněně předal M. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,4 gramů,

přičemž tohoto jednání se dopustil bez příslušného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR a s vědomím, že pervitin obsahuje metamfetamin, tedy psychotropní látku zařazenou do Seznamu II. podle Úmluvy o psychotropních látkách, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

III.

1. v přesně nezjištěné době od července roku 2012 do srpna 2012 na různých místech v XY v osobním motorovém vozidle zn. Škoda Octavia v celkem 15 případech předal částečně zdarma a částečně za půjčení vozidla zn. Škoda Octavia L. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 gramů,

2. v přesně nezjištěné době v létě 2012 ve XY před lékárnou a v XY u stavobazaru na nádraží a dále na různých místech Libereckého kraje v 8 případech prodal T. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 7 gramů,

3. v přesně nezjištěné době od července 2012 do 8. října 2012 ve XY – v místě svého bydliště, u stavobazaru, u prodejny barev a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů částečně neoprávněně prodal a částečně předal zdarma M. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 80 gramů,

4. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do konce srpna 2012 ve XY před domem, kde bydlel obžalovaný a dále na různých místech Libereckého kraje ve 4 případech neoprávněně prodal S. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,6 gramů,

5. v přesně nezjištěné době od léta 2012 do 8. října 2012 ve XY na parkovišti u fabriky a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně ve 2 případech neoprávněně předal zdarma M. B., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,1 gramů,

6. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do září 2012 v XY u stavobazaru, ve XY za lékárnou, na benzinové pumpě AGIP v XY, v bytě obžalovaného ve XY a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně prodal T. C., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 gramy,

7. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště v XY, nejméně ve 20 případech neoprávněně částečně směnil za drogerii a dětské oblečení a částečně prodal D. D., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5 gramů,

8. v přesně nezjištěné době od července 2012 do 8. října 2012 ve XY na parkovišti, u Pivovaru, u semaforů, u stavobazaru, v XY u Kauflandu a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 16 případech neoprávněně prodal J. F., nar. XY a L. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 4 gramů, samotnému J. F. nejméně ve 2 případech neoprávněně prodal nejméně 0,4 gramů metamfetaminu (pervitinu) a samotnému L. P. nejméně v 16 případech neoprávněně prodal 4,8 gramů metamfetaminu (pervitinu),

9. v přesně nezjištěné době od července 2012 do 8. října 2012 v XY u stavobazaru a před domem, kde obžalovaný bydlel, a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 17 případech neoprávněně prodal K. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 8,5 gramů,

10. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do září 2012 ve XY u lékárny, v místě svého bydliště, v XY u stavobazaru a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně prodal M. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 13 gramů,

11. v přesně nezjištěné době v létě 2012 v místě svého bydliště ve XY nejméně ve 2 případech neoprávněně předal zdarma M. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,4 gramů,

12. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště, ve XY u lékárny a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně směnil za odcizené věci s A. H., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 100 gramů,

13. v přesně nezjištěné době od července 2012 do poloviny září 2012 v místě svého bydliště ve XY nejméně ve 3 případech neoprávněně směnil za stavební materiál a v jednom případě předal zdarma N. J., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 gramy,

14. v přesně nezjištěné době v září 2012 v XY u stavobazaru nebo u nádraží nejméně v jednom případě neoprávněně prodal R. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,5 gramů,

15. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště ve XY, ve XY u lékárny a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 5x týdně neoprávněně částečně prodal a částečně jako protislužbu za odvoz na diskotéku předal D. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 20 gramů,

16. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do konce září 2012 v místě svého bydliště ve XY, v „XY“ klubu v XY, v XY v XY, ve XY v XY, ve XY a dále na různých místech Libereckého kraje v jednom případě neoprávněně prodal za částku 2 000 Kč a v nezjištěném množství případů předal zdarma, v nezjištěném množství případů jako protislužbu za zapůjčení vozidla zn. Škoda Superb, RZ XY, předal M. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 40 gramů,

17. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště ve XY, v centru XY a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 2x týdně neoprávněně částečně směnil za různé věci a částečně prodal J. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 15 gramů,

18. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště ve XY nejméně ve 3 případech neoprávněně prodal J. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2 gramy,

19. v přesně nezjištěné době od července 2012 do září 2012 v místě svého bydliště ve XY a na dalších místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně předal zdarma A. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 6 gramů,

20. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do konce září 2012 v místě svého bydliště ve XY v nezjištěném množství případů neoprávněně předal zdarma L. K., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2,3 gramů,

21. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 ve XY na vlakovém nádraží, na tramvajové zastávce a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 5 případech neoprávněně prodal S. M., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2,5 gramů,

22. v přesně nezjištěné době od září 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště ve XY, u lékárny, u XY a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 8 případech neoprávněně prodal M. N., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1 gram,

23. v přesně nezjištěné době od září 2012 do 8. října 2012 v místě svého bydliště ve XY nejméně ve 2 případech neoprávněně předal zdarma J. N., nar. XY, přesně nezjištěné množství metamfetaminu (pervitinu),

24. v přesně nezjištěné době od srpna 2012 do 7. října 2012 v místě svého bydliště ve XY a v XY u Baumaxu nejméně v 6 případech neoprávněně prodal J. N., nar. XY, psychotropní látku metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 4,5 gramů za 4.500 Kč,

25. v přesně nezjištěné době od července 2012 do září 2012 ve XY u stavobazaru, u čerpací stanice XY a na přesně neurčeném místě směrem na XY nejméně ve 3 případech neoprávněně prodal J. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 1,5 gramů,

26. v přesně nezjištěné době v červenci 2012 v XY pod mostem nejméně v jednom případě neoprávněně prodal L. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,5 gramů,

27. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 nejméně po dobu 2 měsíců a 3 týdnů ve XY v místě svého bydliště 5x týdně neoprávněně předal zdarma S. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) vždy po jedné „lajně“ v celkovém množství nejméně 5,5 gramů,

28. v přesně nezjištěné době od konce června 2012 do 8. října 2012 ve XY v místě svého bydliště nejméně v 1 případě neoprávněně předal zdarma V. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,1 gramů,

29. dne 5. 10. 2012 ve XY na zastávce u lékárny neoprávněně předal zdarma N. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,2 gramů a následujícího dne ji ve XY na zastávce u lékárny neoprávněně prodal metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,1 gramů,

30. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 na nezjištěných místech v XY a ve XY v místě svého bydliště nejméně ve 4 případech neoprávněně předal zdarma M. P., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,4 gramů,

31. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do září 2012 ve XY na zastávce a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 5 případech neoprávněně prodal T. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2,5 gramů,

32. v přesně nezjištěné době od července 2012 do 8. října 2012 ve XY u lékárny, na koupališti XY, v XY na XY nám. a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 10 případech neoprávněně prodával L. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 5 gramů,

33. v přesně nezjištěné době od poloviny června 2012 do poloviny září 2012 ve XY u lékárny a dále na různých místech Libereckého kraje v nezjištěném množství případů neoprávněně částečně prodal a částečně předal zdarma K. S., nar. XY, přesně nezjištěné množství metamfetaminu (pervitinu),

34. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do září 2012 ve XY v místě svého bydliště, u lékárny a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně 1x měsíčně neoprávněně prodal M. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 9 gramů,

35. v přesně nezjištěné době od počátku července 2012 do 8. srpna 2012 ve XY v místě svého bydliště nejméně ve 3 případech neoprávněně předal zdarma E. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) vždy po jedné „lajně“ v celkovém množství nejméně 0,3 gramů,

36. v přesně nezjištěné době od srpna 2012 do 8. října 2012 ve XY v místě svého bydliště, na zastávce u lékárny nejméně v 6 případech neoprávněně prodal K. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 2 gramy,

37. v přesně nezjištěné době od srpna 2012 do září 2012 ve XY v místě svého bydliště, u stavobazaru, v XY, v zastavárně „XY“ nejméně ve 3 případech neoprávněně prodal V. S., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 3 gramy,

38. v přesně nezjištěné době v srpnu 2012 ve XY v místě svého bydliště nejméně v 1 případě neoprávněně prodal V. Š., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 0,3 gramů,

39. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do září 2012 ve XY v místě svého bydliště, za lékárnou, v XY u vysokoškolských kolejí XY, XY nejméně v 5 případech neoprávněně částečně směnil za různé věci a částečně prodal J. Š., nar. XY, metamfetamin (pervitin) v celkovém množství nejméně 6,5 gramů,

40. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 ve XY v místě svého bydliště nejméně v 5 případech neoprávněně předal zdarma P. T., nar. XY, metamfetamin (pervitin) vždy po jedné „lajně“ v celkovém množství nejméně 0,5 gramů,

41. v přesně nezjištěné době od 6. června 2012 do 8. října 2012 ve XY u lékárny a dále na různých místech Libereckého kraje nejméně v 5 případech přímo a ve 3 případech prostřednictvím M. H., nar. XY (alias XY), neoprávněně prodal B. B., nar. XY, přesně nezjištěné množství metamfetaminu (pervitinu),

přičemž tohoto jednání se dopustil bez příslušného povolení Ministerstva zdravotnictví ČR a s vědomím, že pervitin obsahuje metamfetamin, tedy psychotropní látku zařazenou do Seznamu II. podle Úmluvy o psychotropních látkách, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

II.

Dovolání a vyjádření k němu

6. Proti rozsudku odvolacího soudu podává nyní obviněný prostřednictvím svého obhájce dovolání, jež opírá o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu.

7. Obviněný předně namítá, že nemůže souhlasit s právním hodnocením ani s hodnocením důkazů provedeným odvolacím soudem. Má totiž za to, že odvolací soud podle jeho názoru přistupoval k dané trestní věci tak, že díky jeho negativní pověsti si vytvořil dojem, že tento nemůže uplatňovat v řízení korektní a účinnou obhajobu, která by byla založena na pravdivých informacích. Naopak, podle názoru obviněného k němu odvolací soud přistoupil tak, že jej chtěl – bez ohledu na adekvátní hodnocení důkazů – uznat vinným. Odvolací soud proto v odůvodnění svého rozsudku vyšel pouze z důkazů, které mohly vyznít v jeho neprospěch, a v podstatě neměl zájem na tom hodnotit jednotlivé provedené důkazy, které korespondují s obhajobou obviněného. Dále obviněný namítá, že se nemůže smířit s argumentací odvolacího soudu, který vycházel při svém rozhodování toliko ze skutečností, které mají původ v předchozí činnosti orgánů činných v trestním řízení a disponují pouze negativní konotací ve vztahu k jeho osobě, což považuje za účelové. S ohledem na uvedené má tak obviněný za to, že ve výsledku dochází „k extrému hlavnímu nesouladu mezi důkazní situací a rozhodnutím odvolacího soudu.“

8. V návaznosti na výše uvedené dále obviněný namítá, že pokud odvolací soud dospěl k závěru, že distribuoval drogu zvanou pervitin, měl by být schopen důkazně tuto skutečnost vztáhnout přinejmenším k většině skutků a současně ji podložit kvalitními důkazy. K tomu obviněný doplňuje, že každý skutek by měl být hodnocen pokud možno co nejvíce individuálně, a to i v případech, kdy jde o trvající trestný čin. Paušalizace celé problematiky pak podle obviněného vede k nespravedlivému rozhodnutí ve věci, když navíc závěry odvolacího soudu o distribuci konkrétní látky pak vyplývají toliko ze tří odebraných vzorků, kdy jeden z nich je „zcela pofidérně“ získaný od denní uživatelky pervitinu. Ostatně nález těchto vzorků byl obviněný schopen věrohodně vysvětlit před soudem prvního stupně a závěry odvolacího soudu má tak za povšechné a nereflektující závěry znaleckých posudků. Dále obviněný namítá, že některé závěry odvolacího soudu „nelze označit jinak než za spekulativní“, kdy poukazuje především na závěry, které odvolací soud opírá o provedené odposlechy, ale zároveň i trestné činnosti jiných osob, která neměla s jeho kauzou nic společného.

9. Podle obviněného pak zůstává skutečností, že byl již dříve za trestný čin šíření toxikomanie odsouzen a bylo tak prokázáno, že se v této problematice (nových syntetických drog) vyzná, k čemuž poukázal i na znalecké posudky a výslechy znalců. Obviněný rovněž zdůrazňuje, že Policie České republiky nikdy neměla zájem zadržet větší množství jakékoli látky obviněným nabízené, ačkoliv jej dlouhodobě sledovala. Zadržení návykových látek, které ovšem nebyly předmětem standardního obchodu obviněného, je ve vztahu k množství, které je mu kladeno za vinu, naprosto triviální a nekoresponduje s jinými zjištěními soudu prvního stupně. Zcela na závěr svého dovolání pak obviněný uvádí, že např. působení látky, která měla být pervitinem, bylo u jednotlivých svědků popsáno jako slabé, její účinky brzy pominuly, popř. látka fungovala jinak, než fungovat měla. Uvedené skutečnosti však odvolací soud podle obviněného zcela ignoroval a rozhodl pouze ve smyslu jím dříve utvořeného názoru o jeho vině.

10. K dovolání obviněného se vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen „státní zástupce“). Ten – po rekapitulaci shora uvedených dovolacích námitek obviněného – předně uvádí, že v dovolání zcela absentuje konkrétní návrh na rozhodnutí soudu, když obviněný ani nepožaduje zrušení napadeného rozsudku odvolacího soudu. Avšak vzhledem k tomu, že petit dovolání nijak nelimituje rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu, nejde podle jeho názoru o takovou vadu, pro kterou by bylo nutno dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu.

11. Následně státní zástupce připomíná obecná východiska rozhodovací praxe Nejvyššího soudu stran obviněným uplatněného dovolacího důvodu, načež konstatuje, že argumentace obviněného nasvědčuje, že ten nesouhlasí s právní kvalifikací skutků pod body II. a III. Ze shora rekapitulovaných dovolacích námitek však dle státního zástupce nevyplývá ani jedna konkrétní námitka, kterou by vytýkal nesoulad skutkových zjištění vymezených v tzv. skutkových větách a v odůvodnění napadeného rozsudku a zákonných znaků výše uvedeného zločinu. Přezkumná činnost dovolacího soudu přitom nemůže být založena obecnou námitkou dovolatele, že tento nesouhlasí s právní kvalifikací skutku odvolacím soudem. Z omezeného rozsahu přezkumné povinnosti Nejvyššího soudu, jakožto soudu dovolacího totiž plyne, že tento není oprávněn ani povinen z vlastní iniciativy ze všech možných hledisek přezkoumávat správnost právní kvalifikace soudem zvolené.

12. Podle státního zástupce obviněný pouze za použití šroubovaných až poněkud nejasných formulací za použití obecných výhrad a vlastního hodnocení důkazů zpochybňuje skutková zjištění učiněná odvolacím soudem, kdy zřejmě (ani tuto námitku totiž zcela jednoznačně neformuluje) odmítá skutkové zjištění, že distribuoval metamfetamin (podle skutkových zjištění soudu prvního stupně mělo jít o látku mefedron). Jinými slovy obviněný se primárně domáhá podstatné změny rozhodných skutkových zjištění a jeho námitky tak deklarovanému dovolacímu důvodu neodpovídají.

13. Z námitek dovolatele podle státního zástupce nevyplývá ani existence tzv. extrémního nesouladu mezi provedenými důkazy a soudy učiněnými skutkovými zjištěními, jenž by mohl odůvodnit výjimečný zásah dovolacího soudu do skutkových zjištění. Obviněný totiž nejenže tuto námitku formuluje poněkud nejasně, ale současně ani nevznáší žádné konkrétní námitky, ze kterých by takovéto pochybení vyplývalo. Naopak, obviněný se domáhá pouze toho, aby provedené důkazy byly hodnoceny jiným, jeho představám odpovídajícím, způsobem. Z uvedeného však na existenci extrémního nesouladu nelze dovozovat.

14. Protože dovolací námitky obviněného obsahově neodpovídají jím deklarovanému dovolacímu důvodu a nejsou způsobilé založit přezkumnou povinnost Nejvyššího soudu ani ve vztahu ke skutkovým zjištěním z důvodu existence tzv. extrémního rozporu provedených důkazů se soudy učiněnými skutkovými zjištěními, státní zástupce navrhuje, aby Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu.

15. Vyjádření státního zástupce zaslal Nejvyšší soud obviněnému k jeho případné replice, kterou však do dnešního dne neobdržel.

III.

Přípustnost dovolání

16. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. řádu) nejprve zjišťoval, zda je dovolání přípustné a zda vyhovuje všem relevantním ustanovením trestního řádu, tedy zda bylo podáno v souladu s § 265a odst. 1, 2 tr. řádu, v zákonné dvouměsíční lhůtě a na příslušném místě v souladu s § 265e odst. 1, 3 tr. řádu, jakož i oprávněnou osobou ve smyslu § 265d odst. 1 písm. c), odst. 2 tr. řádu. Nejvyšší soud konstatuje, že dovolání obviněného splňuje veškeré shora uvedené zákonné náležitosti.

17. Dále Nejvyšší soud zkoumal, zda dovolání splňuje rovněž obligatorní obsahové náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku upravené v § 265f tr. řádu. Z obsahu podaného dovolání sice Nejvyšší soud zjistil, že tomu tak není, neboť obviněný v rozporu s dikcí § 265f odst. 1 tr. řádu neuvádí konkrétní návrh na rozhodnutí Nejvyššího soudu (tzv. petit) [srov. č. l. 2997 verte], nicméně Nejvyšší soud se v tomto směru ztotožňuje se závěrem státního zástupce, když návrh dovolatele není pro Nejvyšší soud sám o sobě závazný a nijak nelimituje jeho případnou přezkumnou povinnost. Nadto je zřejmé, že dovolání obviněného bylo Nejvyššímu soudu předloženo soudem prvního stupně jako obsahově vyhovující (viz č. l. 3024), kdy z obsahu spisu nevyplývá, že by obviněný byl vyzýván k odstranění vad podaného dovolání ve smyslu § 265h odst. 1 tr. řádu. Z těchto důvodů proto Nejvyšší soud nepřistoupil k odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. d) tr. řádu.

18. Protože platí, že dovolání lze podat jen z některého z důvodů taxativně vymezených v § 265b tr. řádu, musel dále Nejvyšší soud posoudit, zda obviněným uplatněnou argumentaci lze podřadit pod některý z dovolacích důvodů, jejichž existence je – mimo jiné – podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem (§ 265i odst. 3 tr. řádu).

19. Obviněný uplatňuje pouze dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Ten je naplněn tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možné namítat buď nesprávnost právního posouzení skutku, tj. mylnou právní kvalifikaci skutku, jak byl v původním řízení zjištěn, v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva, anebo vadnost jiného hmotněprávního posouzení. Uvedenou formulací přitom zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod tedy neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti nesprávnému hmotněprávnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03).

20. Zásah Nejvyššího soudu do skutkových zjištění soudů nižších stupňů je v rámci řízení o dovolání přesto zcela výjimečně přípustný, avšak pouze tehdy, učiní-li dovolatel předmětem svého dovolání tzv. extrémní nesoulad právního posouzení skutku s učiněnými skutkovými závěry, popř. skutkových závěrů s provedenými důkazy (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 8. 2006, sp. zn. 8 Tdo 849/2006). K problematice extrémního nesouladu srov. také nálezy Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 570/03, ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04, anebo ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, popř. usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 359/05.

21. Nejvyšší soud nadto i při respektování shora uvedeného interpretuje a aplikuje podmínky připuštění dovolání tak, aby dodržel maximy práva na spravedlivý proces vymezené Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a Listinou základních práv a svobod. Je proto povinen v rámci dovolání posoudit, zda nebyla v předchozích fázích řízení porušena základní práva dovolatele (obviněného), včetně jeho práva na spravedlivý proces (k tomu srov. stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14).

IV.

Důvodnost dovolání

22. Nejvyšší soud konstatuje, že přezkoumal napadený rozsudek odvolacího soudu ve světle dovolacích námitek obviněného, načež zjistil, že tyto neodpovídají žádnému ze zákonných dovolacích důvodů. Zároveň dospěl Nejvyšší soud k závěru, že s ohledem na nekonkrétnost dovolacích námitek, jejichž prostřednictvím chce obviněný zřejmě poukázat na údajný extrémní nesoulad mezi provedenými důkazy a skutkovými zjištěními soudů nižších stupňů, nelze podané dovolání ani v této části shledat důvodným. Stran dílčích námitek obviněného považuje Nejvyšší soud (v souladu s § 265i odst. 2 tr. řádu) za podstatné uvést následující.

23. Obviněný sice uvádí, že nesouhlasí s právním hodnocením učiněným odvolacím soudem, nicméně ve svém dovolání nepředkládá žádné námitky, jejichž prostřednictvím by rozporoval správnost užité právní kvalifikace skutků II. a III. Naopak, z obsahu podaného dovolání je zjevné, že obviněný nejprve v obecné rovině zpochybňuje skutková zjištění odvolacího soudu týkající se distribuce drogy pervitin jednotlivým svědkům, a teprve na základě vystavění vlastních skutkových závěrů, odpovídajících jeho obhajobě uplatňované v průběhu trestního řízení (totiž, že svědkům distribuoval zcela odlišnou látku, a to 4-MEC methylmethkathion, zvanou mefedron, popř. jeho modifikát, a to s obdobnými účinky jako má pervitin), rozporuje právní posouzení odvolacího soudu.

24. K tomu však Nejvyšší soud připomíná, že v dovolacím řízení je povinen vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je i vyjádřen zejména ve výrokové části odsuzujícího rozsudku, přičemž jeho povinností je zjistit, zda nižšími soudy provedené právní posouzení skutku je s ohledem na zjištěný skutkový stav v souladu se způsobem jednání, který je vyjádřen v příslušné skutkové podstatě trestného činu (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 3. 2019, sp. zn. 11 Tdo 47/2019).

25. Současně je třeba doplnit, že předestřený postup Nejvyššího soudu je podmíněn obsahem dovolacích námitek obviněného, jež musí obsahovat tvrzení, že soudy zjištěný skutkový stav věci, popsaný v jejich rozhodnutí (tj. zejména v tzv. skutkové větě výrokové části rozsudku, popř. blíže rozvedený či doplněný v odůvodnění), není takovým trestným činem, za který jej tyto pokládaly, neboť jimi učiněné skutkové zjištění nevyjadřuje naplnění všech zákonných znaků skutkové podstaty dovolateli přisouzeného trestného činu. Obviněný tak s poukazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu musí namítat, že skutek buď vykazuje zákonné znaky jiného trestného činu, anebo není vůbec žádným trestným činem. To pak znamená, že v případě dovolání podaného obviněným či v jeho prospěch, musí být v rámci tohoto dovolacího důvodu uplatněno tvrzení, že obviněný měl být uznán vinným mírnějším trestným činem nebo měl být obžaloby zproštěn, a to zejména s odkazem na ustanovení § 226 písm. b) tr. řádu (tj. že v žalobním návrhu označený skutek není žádným trestným činem). K této problematice srov. též usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. 15 Tdo 574/2006, uveřejněné pod č. 21/2007 Sb. rozh. tr.

26. Protože ale takovouto dovolací argumentaci dovolání obviněného P. P. neobsahuje, je Nejvyšší soud nucen uzavřít, že v tomto směru dovolací námitky obviněného neodpovídají jím uplatněnému dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. řádu. Pouze zcela nad rámec lze konstatovat, že právnímu posouzení skutku II. jako zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 2 písm. c) tr. zákoníku a skutku III. jako téhož zvlášť závažného zločinu, nelze ničeho vytknout, protože shora popsané jednání obviněného vykazuje v obou případech příslušné znaky těchto trestných činů.

27. Zbývající část dovolací argumentace obviněného směřuje do oblasti hodnocení důkazů provedeného odvolacím soudem. K této části dovolacích námitek Nejvyšší soud na úvod připomíná, že je oprávněn do skutkových zjištění soudů nižších stupňů zasáhnout v rámci řízení o dovolání pouze tehdy, učiní-li dovolatel předmětem svého dovolání tzv. extrémní nesoulad právního posouzení skutku s učiněnými skutkovými závěry, popř. skutkových závěrů s provedenými důkazy. Navzdory ne zcela obratné formulaci užité obviněným v podaném dovolání (viz výše) lze říci, že obviněný tuto námitku vznáší, avšak současně je třeba dodat, že tak činí zcela nekonkrétně, neboť nebrojí proti dílčím a individualizovaným úvahám odvolacího soudu stran hodnocení jednotlivých důkazů, ale naopak snáší toliko povšechné výhrady proti hodnocení důkazů jako celku. Takovým nekvalifikovaným způsobem se však postupu, spočívajícího v přezkumu skutkových zjištění Nejvyšším soudem v rámci řízení o dovolání, domoci nelze. Nejvyššímu soudu nadto nepřísluší nahrazovat či domýšlet dovolací argumentaci obviněného (k tomu srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 6. 2007, sp. zn. I. ÚS 452/07, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2013, sp. zn. 6 Tdo 94/2013, či ze dne 30. 7. 2014, sp. zn. 6 Tdo 901/2014).

28. Pouze obiter dictum proto Nejvyšší soud uvádí, že hodnocení důkazů provedené odvolacím soudem a jeho navazující skutková zjištění lze považovat za řádné a odpovídající požadavkům § 2 odst. 5 a 6 tr. řádu a současně se nijak nevymykající postulátům spravedlivého procesu. Skutkové závěry odvolacího soudu nelze posoudit jako „spekulativní“, jak tvrdí obviněný, ale naopak za podávající se z provedených důkazů, které následně odvolací soud hodnotil na základě svého vnitřního přesvědčení, založeného na pečlivém uvážení všech ve věci učiněných důkazů, a to jednotlivě i v jejich souhrnu.

29. Odůvodnění napadeného rozsudku odvolacího soudu nijak nesignalizuje, že by tento při svých skutkových zjištěních stran otázky viny vycházel z pověsti obviněného, popřípadě z poznatků o jeho předchozí trestné činnosti, anebo trestné činnosti jiných osob. Právě naopak, odvolací soud svůj skutkový závěr o tom, že obviněný v případě skutků II. a III. distribuoval jednotlivým svědkům pervitin a nikoliv mefedron či jeho modifikát (jak uzavřel soud prvního stupně) opřel o dílčí důkazy provedené v dané trestní věci (viz body 21. a násl. jeho rozsudku), které nehodnotil pouze jednotlivě, ale především pak v jejich vzájemné souvislosti. Právě v důsledku navazujících hodnotících úvah odvolacího soudu (a nikoliv jeho apriorní zaujatosti vůči osobě obviněného) byla vyvrácena jeho obhajoba, že v případě skutků II. a III. mělo jít o látku mefedron, popř. jeho modifikát, a nikoliv o metamfetamin (pervitin), což ostatně jednotliví svědci i uváděli (viz obsáhlý bod 4. rozsudku soudu prvního stupně).

30. Namítá-li obviněný, že závěr odvolacího soudu o tom, že distribuoval pervitin, by měl tento být schopen důkazně podložit, pak postačí odkázat na body 35. až 37. rozsudku odvolacího soudu, v nichž je velmi podrobně, přesvědčivě a logicky vyvrácena obhajoba obviněného, podle níž měl (s ohledem na jeho znalost problematiky návykových látek) vždy distribuovat toliko látky, které nebyly uvedeny na Seznamu II. podle Úmluvy o psychotropních látkách, který je uveden v příloze č. 5 k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění do 31. 12. 2013. Pokud obviněný dále tvrdí, že závěr odvolacího soudu o distribuci pervitinu vyplývá toliko ze tří odebraných vzorků (z nichž blíže neurčený vzorek měl být odebrán „zcela pofidérně“), pak Nejvyšší soud připomíná, že odvolací soud v tomto směru vycházel z celé řady provedených důkazů. Předně je třeba zmínit výpovědi jednotlivých svědků, podle nichž jim měl obviněný distribuovat pervitin, čemuž také (v závislosti na jeho kvalitě) odpovídaly i jimi popsané účinky obviněným poskytnuté látky [viz bod 4. rozsudku soudu prvního stupně], dále důkazy zajištěné při realizovaných prohlídkách, obsah provedených odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu (z nichž je zřejmý konspirační charakter komunikace obviněného s jednotlivými svědky – odběrateli pervitinu), jakož i řadu dalších důkazů (v podrobnostech srov. body 23. a násl. rozsudku odvolacího soudu). Podle Nejvyššího soudu proto nelze akceptovat tvrzení obviněného, že odvolací soud celou věc „paušalizoval“, byť jeho hodnotící úvahy nejsou vedeny speciálně ke každému ze svědků, jimž obviněný distribuoval pervitin. Konečně navazující výhradou obviněného stran způsobu získání jednoho ze vzorků pervitinu se pak Nejvyšší soud nemohl ani blíže zabývat, neboť obviněný nepředkládá žádnou konkrétní argumentaci zpochybňující zákonnost opatření daného důkazu.

V.

Závěrečné zhodnocení Nejvyššího soudu

31. Nejvyšší soud je proto nucen uzavřít, že dovolací námitky obviněného P. P. neodpovídají ani jím vznesenému, ale ani žádnému jinému zákonnému dovolacímu důvodu, přičemž na podkladu dovolací argumentace nezjistil ani žádné pochybení, jež by mělo za následek zásah do ústavně garantovaného práva obviněného na spravedlivý proces. Z tohoto důvodu musel dovolání označeného obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. řádu odmítnout, přičemž tak rozhodl v souladu s § 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 15. 4. 2020

JUDr. Antonín Draštík

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Petr Škvain, Ph.D.

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru