Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Tdo 1041/2009Usnesení NS ze dne 22.02.2010

Publikováno53/2010 Sb. rozh. tr.
EcliECLI:CZ:NS:2010:11.TDO.1041.2009.2

přidejte vlastní popisek

11 Tdo 1041/2009-I.

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání, konaném dne 22. února 2010 v řízení o dovolání obviněného Z. H. , proti rozsudku Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 8. ledna 2009, sp. zn. 6 To 568/2008, v trestní věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti, pod sp. zn. 1 T 295/2005, takto:

Podle § 2651 odst. 4 tr. ř. se obviněný Z. H. nebere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný Z. H. vykonává trest odnětí svobody, který mu byl, a to ve věci Krajského soudu v Brně, sp. zn. 1 T 10/2006, a ve věci Okresního soudu v Uherském Hradišti, sp. zn. 1 T 295/2005, v níž rozhodoval jako soud odvolací Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, pod sp. zn. 6 To 568/2008, uložen jako trest souhrnný rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. července 2009, sp. zn. 1 To 29/2009.

Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 22. února 2010, sp. zn. 11 Tdo 1041/2009, byl z podnětu dovolání obviněného rozsudek Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 8. ledna 2009, sp. zn. 6 To 568/2008, zrušen v celém rozsahu s tím, že věc byla vrácena tomuto soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Zrušena byla také rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, tedy i výrok o uloženém souhrnném trestu z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. července 2009, sp. zn. 1 To 29/2009. U obviněného tak odpadl podklad pro další výkon trestu, neboť rozhodnutím dovolacího soudu byl mimo jiné zrušen i pravomocný výrok o vině obviněného trestným činem lichvy podle § 253 odst. 1, 2 tr. zák. ve věci vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 1 T 295/2005, za který mu byl výše označeným rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci ukládán souhrnný trest.

S ohledem na ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. (na obviněném se vykonává též trest odnětí svobody uložený mu rozsudkem zrušeným v tomto dovolacím řízení) bylo nutné, aby Nejvyšší soud rozhodoval o vazbě obviněného Z. H.

Nejvyšší soud nezjistil žádné konkrétní skutečnosti, které by některý ze zákonných důvodů vazby /srov. § 67 tr. ř./ odůvodňovaly. Ze žádných objektivně zjištěných okolností nevyplývá důvodná obava, že obviněný uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul, případně obava, že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, a ani obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je stíhán.

Je třeba připomenout, že obviněný Z. H. je v této věci stíhán od počátku nevazebně pro trestný čin lichvy podle § 253 odst. 1, 2 tr. zák., na který zákon pamatuje trestní sazbou v rozpětí od 6 měsíců do 5 let. Pokud ze zákona vyplývá, že v důsledku rozhodnutí Nejvyššího soudu byl dotčen ve výroku o uložení souhrnného trestu rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. 7. 2009, sp. zn. 1 To 29/2009, (jako rozhodnutí v tomto rozsahu obsahově navazující) ve věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 10/2006, v níž je obviněný Z. H. stíhán pro rozsáhlou majetkovou trestnou činnost ( posuzovanou jako trestné činy úvěrového podvodu podle § 250b odst. 1, 5 tr. zák. a podvodu ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 k § 250 odst. 4 tr. zák.), tak lze jen zdůraznit, že obviněný v době rozhodování jak soudu prvního stupně, tak soudu druhého stupně se ve věci Krajského soudu v Brně, sp. zn. 1 T 10/2006, ve vazbě nenacházel. Nelze přehlédnout ani usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 9. 2007, sp. zn. 1 To 44/2007 (ve výše uvedené věci Krajského soudu v Brně), kterým byl obviněný propuštěn z vazby s tím, že u něj nejsou dány vazební důvody podle ustanovení § 67 písm. a), c) tr. ř. Ani z obsahu výslechu obviněného před Nejvyšším soudem konaného dne 19. 2. 2010 nevyplynuly žádné konkrétní skutečnosti, které by zakládaly důvodné obavy předvídané zejména ustanovením § 67 písm. a) tr. ř.

Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl tak, že se obviněný Z. H. nebere do vazby, neboť u něj v současné době není dán žádný z důvodů vazby podle § 67 písm. a) až c) tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 22. února 2010

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru