Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 9/2013Usnesení NS ze dne 27.03.2013

HeslaDelegace
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.9.2013.1
Dotčené předpisy

§ 25 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 9/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 27. března 2013 návrh odsouzeného A. N. na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. ř., a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se trestní věc odsouzeného A. N. vedená u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 27 T 21/2011 tomuto soudu odnímá a přikazuje se k projednání Městskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Odsouzený A. N. podál návrh na obnovu řízení mimo jiné v trestní věci vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 27 T 21/2011.

Podáním ze dne 15. 10. 2012 odsouzený A. N. požadoval kromě jiného postup podle § 25 tr. ř., tj. odnětí této trestní věci Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a její přikázání jinému soudu mimo obvod působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem. V tomto podání, a to zcela v intencích svých předchozích návrhů, např. ve věcech vedených u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 11 Td 38/2012 a sp. zn. 11 Td 25/2011, rovněž opakuje své výhrady vůči soudcům činných v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem a soudům v obvodu tohoto krajského soudu.

Samosoudkyně Okresního soudu v Ústí nad Labem v předkládací zprávě doručené Nejvyššímu soudu dne 25. 7. 2012 rovněž navrhla odnětí předmětné trestní věci Okresnímu soudu v Ústí nad Labem a její přikázání jinému soudu mimo obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem a poukázala i na dřívější rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věcech odsouzeného A. N.

Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

Stejně jako v předchozích případech (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2010, sp. zn. 11 Td 23/2010, ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 11 Td 24/2011, ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. 11 Td 25/201, a ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Td 38/2012) Nejvyšší soud ve shodě se svou předchozí rozhodovací praxí (viz výše), od níž ani v posuzované věci není důvodů se odchýlit, konstatuje, že pokud se důvody uvedené v předkládací zprávě Okresního soudu v Ústí nad Labem posoudí v souhrnu a v souvislosti s opakovanými podáními odsouzeného, „…je nutno dojít k závěru, že pokud by trestní věc A. N. byla projednávána a rozhodována u soudu sice místně příslušného, ale zatíženého závažnými konflikty s odsouzeným a jeho nevhodným chováním vůči soudcům dosud místně a věcně příslušného soudu, mohlo by to vyvolat dojem, že rozhodnutí v jeho věci nemusí být objektivní, a to bez ohledu na to, kdo a jakou mírou se na těchto konfliktech podílí. Tuto skutečnost považuje Nejvyšší soud za natolik závažnou, že ve svých důsledcích odůvodňuje odnětí věci nejen věcně a místně příslušnému soudu pro rozhodnutí v prvním stupni, ale i stejně příslušnému soudu pro případné rozhodování ve stupni druhém.“ (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 10. 2012, sp. zn. 11 Td 38/2012). V dalších podrobnostech lze odkázat na odůvodnění předchozích shora citovaných usnesení Nejvyššího soudu ve věcech tohoto odsouzeného.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku usnesení uvedeno, když i v předchozích případech byly trestní věci odsouzeného A. N. přikázány k projednání Městskému soudu v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. března 2013

Předseda senátu

JUDr. Antonín Draštík

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru