Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 8/2013Usnesení NS ze dne 09.04.2013

HeslaSpor o příslušnost
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:11.TD.8.2013.1
Dotčené předpisy

§ 24 odst. 1 tr. ř.


přidejte vlastní popisek

11 Td 8/2013-5

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky v trestní věci obviněných J. Z., a M. S., vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 4 T 29/2013 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. dubna 2013 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněných J. Z. a M. S. příslušný Obvodní soud pro Prahu 3.

Odůvodnění:

Okresní státní zastupitelství v Nymburce podalo Okresnímu soudu v Nymburce návrh na potrestání obviněných J. Z. a M. S. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku, kterého se měli dopustit tím, že dne 24. 2. 2012 v 9.25 hodin v úmyslu získat neoprávněný majetkový prospěch společně odeslali z blíže neurčené internetové kavárny v Praze na internetový portál společnosti GB Finance and Investment, a. s., IČO: 29385172, se sídlem 28. října 286/10, Ostrava, online žádost o půjčku v částce 10 000 Kč na jméno J. S., bývalého manžela M. S., bez jeho vědomí a souhlasu, následně si poskytnutou částku 10 000 Kč nechali zaslat na účet č. ......., vedený na jméno J. Z. u Raiffeisenbank, a. s., a poté ji použili pro svou potřebu, aniž by uhradili jakoukoli splátku, a tímto jednáním způsobili společnosti GB Finance and Investment, a. s., přímou škodu ve výši 10 000 Kč.

Usnesením Okresního soudu v Nymburce ze dne 18. 2. 2013, sp. zn. 4 T 29/2013, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc obviněných předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti s tím, že Okresní soud v Nymburce není místně příslušný k jejímu projednání a rozhodnutí. Podle citovaného usnesení jde o tzv. distanční delikt, jehož následek nastal nebo měl nastat v jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, přičemž v tomto případě je místem spáchání jak místo, kde došlo k jednání pachatele, tak místo, kde došlo k následku. V případě přečinu podvodu podle § 209 tr. zákoníku tedy jde o místo, kde pachatel jiného uvedl v omyl, a také o místo, kde vznikla škoda a kde došlo k obohacení pachatele.

Místo samotného podvodného jednání nebylo v přípravném řízení dostatečně zjištěno, žádost o půjčku byla odeslána z „blíže neurčené internetové kavárny v Praze“. Je však zřejmé místo, kde došlo k následku, a to v sídle poškozené společnosti GB Finance and Investment, a. s., v Ostravě, k obohacení obviněných došlo výběrem částky 10 000 Kč v pobočce ČSOB na Praze 3. Podle Okresního soudu v Nymburce je tak k projednání věci místně příslušný Okresní soud v Ostravě, případně Obvodní soud pro Prahu 3.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Okresního soudu v Nymburce. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele, naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

V daném případě nebylo zjištěno, ze které internetové kavárny obvinění odeslali žádost o půjčku. Přichází tak v úvahu určení místní příslušnosti podle následku, kterým je jednak způsobení škody, k němuž došlo v sídle poškozené společnosti v Ostravě, jednak obohacení obviněných. Nejvyšší soud se zcela neztotožňuje s názorem Okresního soudu v Nymburce, že k obohacení došlo až výběrem příslušné částky z účtu obviněnými, neboť k obohacení došlo již v okamžiku připsání částky na účet obviněného Z. Pak je ovšem sporné, kde přesně se takový účet nachází, zvláště když v současné době informačních technologií má k němu jeho vlastník přístup z kterékoli pobočky banky a peníze si může vybírat z bankomatů prakticky kdekoli. Lokalizovat účet pouze do místa sídla banky, ve které je veden, by představovalo neadekvátní formalizmus. V konkrétním případě by tak za místo spáchání trestného činu mohlo být považováno místo, které nemá jinak s posuzovanou trestnou činností nic společného. Nejvyšší soud proto přistoupil na závěr Okresního soudu v Nymburce a pro účely posouzení místní příslušnosti považoval za místo, kde došlo k obohacení, místo, kde byla částka z účtu vybrána (viz č. l. 45). Z tohoto důvodu je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 3. Ve věci dále přichází v úvahu příslušnost Okresního soudu v Ostravě, avšak pouze na základě sídla poškozené, přičemž ze spisového materiálu vyplývá, že obvinění se zdržují v Praze a žádný jiný vztah jejich trestná činnost k Ostravě nemá.

Z těchto důvodů bylo ve sporu o příslušnost podle § 24 tr. ř. rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 9. dubna 2013

Předseda senátu

JUDr. Karel Hasch

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru