Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 8/2003Usnesení NS ze dne 27.02.2003

EcliECLI:CZ:NS:2003:11.TD.8.2003.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 8/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného D. K. vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 2 T 109/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. února 2003

o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného D. K.

příslušný Okresní soud ve Zlíně.

Odůvodnění:

Státní zástupce Okresního státního zastupitelství ve Zlíně podal dne 3. 6. 2002 Okresnímu soudu ve Zlíně obžalobu na obviněného D. K. pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák., který měl spáchat tím, že v T. jako jediný jednatel společnosti D., spol. s r. o., Z. uzavřel dne 8. 2. 1999 se společností

C-L. spol. s r.o., T. leasingovou smlouvu č. 2412/99 na pásový nakladač JCB 805 LD, přičemž předstíral, že je majitelem i dodavatelem předmětu leasingu, ačkoliv věděl, že předmět leasingu neexistuje, leasingové splátky následně neplatil a společnosti

C-L., spol. s r.o., T. způsobil tímto jednáním škodu ve výši 1.021.241,- Kč.

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 11. 2002, sp. zn. 2 T 109/2002, byla trestní věc obviněného D. K. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je místně příslušným soudem k projednání věci Okresní soud Semily, neboť trestný čin byl spáchán v T., tedy v obvodu tohoto soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Z hlediska určení místní příslušnosti soudu k projednání věci podle § 18 odst. 1

tr. řádu není rozhodné jen zjištění místa, kde došlo k protiprávnímu jednání, ale

i místa, kde došlo k následku tohoto jednání. Ze zatím shromážděných důkazů, bez ohledu na změny, ke kterým může dojít po dokazování před soudem, je zřejmé, že

k uzavření leasingové smlouvy došlo v T., okr. S. Otázkou pro další dokazování bude, kdy se obviněný D. K., jako jediný jednatel společnosti D., spol. s r. o., Z., rozhodl neplnit závazek plynoucí z leasingové smlouvy, kterou uzavřel. Protože leasingové splátky placeny nebyly, je nesporné, že se tak stalo v důsledku činnosti, resp. nečinnosti společnosti D., spol. s r. o., jejímž je obviněný jediným jednatelem, a k protiprávnímu jednání, které je kvalifikováno jako trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. tak došlo alespoň z části v sídle této společnosti, tzn. ve Z. Toto zjištění se jeví v tomto stadiu řízení k určení místní příslušnosti soudu k projednání věci jako dostatečné. Pokud Okresní státní zástupce ve Zlíně podal obžalobu Okresnímu soudu ve Zlíně, jde o postup, který je

v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. řádu.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. února 2003

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru