Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 76/2002Usnesení NS ze dne 16.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.76.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 76/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněné mlad. M. Š., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 2 T 113/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněné mlad. M. Š. p ř í s l u š n ý Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupce v Příbrami podal dne 20. 12. 2000 Okresnímu soudu v Příbrami obžalobu na obviněnou mlad. M. Š. pro pokračující trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. zák., který měla spáchat tím, že

v přesně nezjištěné době v měsíci květnu 2000, bez použití násilí, v bytě v D., v průběhu návštěvy odcizila pánskou koženou peněženku v hodnotě 775,- Kč s finanční částkou 4.000,- Kč, telefonní kartou v hodnotě 300,- Kč, platební kartou a řidičským průkazem a způsobila tak na odcizených věcech J. K., bytem D., přechodně bytem D., škodu v celkové výši nejméně 5.075,- Kč, přičemž odcizené věci z bytu neodnesla a po naléhání poškozeného, aby odcizené věci byly vráceny, tyto zanechala na WC,

v přesně nezjištěné době v měsíci květnu 2000, bez použití násilí, v průběhu návštěvy odcizila v rodinném domku ve S. H., z peněženky finanční částku ve výši 1.000,- Kč ke škodě E. T., bytem S. H. ,

dne 6. 6. 2000 v době od 7:00 hod. do 13:30 hod., bez použití násilí, odcizila v průběhu návštěvy v bytě v domě v D., finanční částku ve výši nejméně 500,- Kč ke škodě J.P., bytem D., okr. Příbram,

dne 11. 6. 2000 v dopoledních hodinách, bez použití násilí, odcizila na fotbalovém stadionu v D., mobilní telefon v hodnotě nejméně 4.490,- Kč, 10 ks stravenek v celkové hodnotě 600,- Kč a 3 platební karty a způsobila tak M. D., bytem D., škodu na odcizených věcech v celkové výši nejméně 5.090,- Kč, přičemž tyto věci odcizila z kapsy kalhot, které měl poškozený oblečené, zatímco spal,

dne 15. 6. 2000 odcizila, bez použití násilí, v průběhu návštěvy v bytě v domě v D., peněženku v hodnotě 150,- Kč s finanční částkou ve výši 480,- Kč a dalšími doklady a způsobila tak na odcizených věcech poškozené K. K., bytem D., škodu v celkové výši nejméně 630,- Kč,

v přesně nezjištěné době na přelomu měsíce června a července 2000, bez použití násilí, odcizila z botníku na společné chodbě v domu v D., jeden pár botasek v hodnotě nejméně 940,- Kč ke škodě A. Š., bytem H., přechodně bytem D.,

v přesně nezjištěné době v měsíci červenci 2000, bez použití násilí, odcizila ze sušáku na terase domu v D., flanelovou košili v hodnotě 260,- Kč, riflové šortky v hodnotě 440,- Kč, bavlněné tričko v hodnotě 50,- Kč, dámské bavlněné kalhotky v hodnotě 20,- Kč a bavlněné ponožky v hodnotě 10,- Kč a způsobila tak na odcizených věcech M. Š., bytem D., škodu v celkové výši nejméně 780,- Kč,

v přesně nezjištěné době v červenci 2000, bez použití násilí, odcizila v průběhu návštěvy z bytu domu v D., jeden pár sportovních bot v hodnotě 1.500,- Kč a jeden pár sportovních bot v hodnotě 2.450,-Kč a způsobila tak škodu na odcizených věcech J. K., nar. 21. 3. 1971, trvale bytem D., přechodně bytem D., v celkové výši nejméně 3.950,- Kč,

v přesně nezjištěné době v měsíci červenci 200, bez použití násilí, odcizila ze společné chodby domu v D., jeden pár sportovních bot v hodnotě 2.190,- Kč další pár sportovních bot v hodnotě 2.475,- Kč a způsobila tak na odcizených věcech škodu J. V., bytem D., v celkové výši nejméně 4.665,- Kč,

dne 22. 7. 2000, bez použití násilí, v průběhu návštěvy odcizila v rodinném domku v D., finanční částku ve výši 4.700,- Kč ke škodě A. V., bytem D.,

v přesně nezjištěné době v měsíci srpnu 2000, bez použití násilí, v průběhu návštěvy odcizila v rodinném domku v D., finanční částku ve výši 1.000,- Kč ke škodě A. P., bytem D.,

v přesně nezjištěné době v srpnu 2000, bez použití násilí, v průběhu návštěvy odcizila v rodinném domku v D., finanční částku ve výši 200,- Kč ke škodě H. P., bytem D.,

Usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 28. 12. 2000, sp. zn. 2 T 252/2000, byla podle § 295 tr. řádu trestní věc obviněné mlad. M. Š. postoupena Okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou s odůvodněním, že se obviněná mladistvá na základě rozhodnutí Okresního soudu v Příbrami od 1. 9. 2000 nachází ve Výchovném ústavu pro mládež ve V. M.,

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou usnesením ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. 3 T 8/2001, podle § 295 tr. řádu per analogiam vyslovil svou místní nepříslušnost, s tím, že obviněná mladistvá je umístěna v pracovně výchovné skupině J., H. D.,

Podáním ze dne 19. 2. 2001 byla trestní věc obviněné mlad. M. Š. podle § 24 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti.

Nejvyšší soud usnesením ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. 3 Nd 68/2001, s ohledem na ustanovení § 295 tr. řádu rozhodl tak, že příslušným soudem k projednání věci je Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou.

Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou v průběhu dokazování usnesením ze dne 29. 1. 2002, sp. zn. 3 T 8/2001, podle § 295 tr. řádu trestní věc postoupil k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Příbrami s tím, že mladistvá obviněná dosáhla věku 18 let, z výchovného ústavu pro mládež byla propuštěna a je nadále hlášena na adrese trvalého bydliště v D.

Usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 30. 10. 2002, sp. zn. 2 T 113/2002, byla trestní věc obviněné mlad. M. Š. podle § 295 tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že za situace, kdy se obviněná zdržuje mimo území České republiky, konkrétně ve Spolkové republice Německo, nelze ke stanovení místní příslušnosti použít ustanovení § 295 tr. řádu a postoupit věc soudu v jehož obvodu se mladistvá obviněná nezdržuje a je zde pouze hlášena k trvalému pobytu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Místně příslušným soudem k projednání trestní věci obviněné mlad. M. Š. je podle § 18 odst. 1 tr. řádu Okresní soud v Příbrami. Pokud došlo ke změně místní příslušnosti, došlo k tomu postupem podle § 295 tr. řádu. Rozhodnutí učiněné podle § 295 tr. řádu má stejné účinky jako rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. řádu, a proto místní příslušnost určenou podle tohoto ustanovení nelze měnit jen proto, že později podmínky pro určení místní příslušnosti podle § 295 tr. řádu pominuly. Protože usnesením Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2001, sp. zn. 3 Nd 68/2001, byl jako místně příslušný soud k projednání trestní věci mlad. obviněné M. Š. určen Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou, zůstává příslušným k projednání věci i nadále.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. prosince 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru