Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 74/2002Usnesení NS ze dne 16.12.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.74.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 74/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. N. D., vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 9 T 173/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 12. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného M. N. D. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupce v Karviné podal dne 30. 10. 2002 Okresnímu soudu v Karviné obžalobu na obviněného M. N. D. pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea druhá tr. zák., který měl spáchat tím, že dne 23. 8. 2002 kolem 21:50 hod. v K.-R., při provádění kontroly totožnosti hlídkou Policie ČR RCPP K.-L. D. vědomě předložil pozměněný cestovní pas České republiky, ve kterém byla vyměněna poslední identifikační stránka s fotografií a osobními údaji držitele, jenž si nechal vyhotovit za částku 300 USD od neznámé osoby v srpnu 2002, přičemž tento cestovní doklad byl odcizen majiteli R. M.

Usnesením Okresního soudu v Karviné ze dne 5. 11. 2002, sp. zn. 9 T 173/2002, byla trestní věc obviněného M. N. D. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu s přihlédnutím k § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že místně příslušným soudem je ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu Obvodní soud pro Prahu 4, neboť jak bylo zjištěno z výpovědi obviněného, zhotovení pozměněného cestovního pasu si obviněný objednal v P. na tržnici B., která se nachází v městské části P. –L.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k řešení tohoto sporu a dospěl k následujícímu závěru.

Obviněný M. N. D. je žalován pro trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 alinea druhá tr. zák. Obviněný se měl tohoto trestného činu dopustit tím, že v K.-R., užil pozměněný cestovní pas České republiky. S ohledem na místo spáchání činu byla podle § 18 odst. 1 tr. řádu určena i místní příslušnost soudu k projednání věci a Okresnímu soudu v Karviné byla proto také podaná obžaloba. Soudu v tomto stadiu řízení, dříve než dojde k dokazování, nepřísluší posuzovat možnost jiného právního posouzení věci a z tohoto dále dovozovat změnu místní příslušnosti.

Za tohoto stavu je Okresní soud v Karviné věcně i místně příslušný k projednání obžaloby, a proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. prosince 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru