Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 69/2002Usnesení NS ze dne 28.11.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.69.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 TD 69/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného P. O., projednal v neveřejném zasedání konaném dne 28. 11. 2002 návrh na odnětí a přikázání věci podle § 25 tr. řádu a rozhodl takto:

Návrh na odnětí věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 T 123/2002 a její přikázání Okresnímu soudu ve Vsetíně se zamítá.

Odůvodnění:

Státní zástupce Obvodního státního zastupitelství pro Prahu podal dne 28. 6. 2002 Obvodnímu soudu pro Prahu 2 obžalobu na obviněného P. O. pro trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák., který měl spáchat tím, že jako člen představenstva obchodní společnosti K., a. s., se sídlem v P., záměrně neodvedl daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, kterou srazil svým zaměstnancům ze mzdy za období duben 1998 až prosinec 1998, minimálně ve výši 361.277,- Kč ke škodě Finančního úřadu pro P., pojistné na sociální zabezpečení, které srazil svým zaměstnancům ze mzdy za měsíc únor 1999 a březen 1999, minimálně ve výši 45.059,- Kč ke škodě Okresní správy sociálního zabezpečení V., pojistné na sociální zabezpečení, které srazil svým zaměstnancům ze mzdy za období duben 1999 až srpen 1999, minimálně ve výši 35.492,- Kč ke škodě Pražské správy sociálního zabezpečení a pojistné na zdravotní pojištění, které srazil svým zaměstnancům ze mzdy za období únor 1999 až duben 1999, minimálně ve výši 50.124,- Kč ke škodě Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Okresní pojišťovny N. J.; celkem neodvedl příslušným institucím na těchto platbách minimálně částku 495.952,- Kč, ačkoli ji srazil ze mzdy svým zaměstnancům, a použil ji pro jiné účely.

Návrhem ze dne 1. 7. 2002 se samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 2 domáhá, aby trestní věc obviněného P. O. byla podle § 25 tr. řádu Obvodnímu soudu pro Prahu 2 odňata a přikázána Okresnímu soudu ve Vsetíně. Návrh odůvodnil rychlostí a hospodárností řízení, neboť v obvodu tohoto soudu se trvale zdržují někteří svědci a nachází se zde i sídlo jednoho ze čtyř poškozených Okresní správy sociálního zabezpečení.

Nejvyšší soud podle § 25 tr. řádu zhodnotil předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. řádu může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svoji povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. řádu, dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu.

Skutečnosti uvedené v návrhu Obvodního soudu pro Prahu 2 nejsou ve smyslu § 25 tr. řádu natolik závažné, aby odůvodnily změnu místní příslušnosti soudu k projednání věci. Trestného činu neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 odst. 1 tr. zák. se měl obviněný podle obžaloby dopustit pokračujícím jednáním spáchaným na různých místech republiky, mimo jiné i v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2. K tomuto soudu podalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 také obžalobu. Podáním obžaloby byla založena místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 2. Pokud je v návrhu na odnětí věci tomuto soudu namítáno, že se někteří svědci trvale zdržují mimo obvod tohoto soudu, nejde rozhodně o závažný důvod podle § 25 tr. řádu. Ze svědků navrhovaných ke slyšení před soudem jde o dva a stejná situace by nastala, kdyby věc byla postoupena jakémukoliv jinému soudu.

Za tohoto stavu se návrh samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 2 nemohl setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. listopadu 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru