Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 67/2002Usnesení NS ze dne 27.11.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.67.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 67/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněných mlad. D. T., a mlad. J. T., vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 2 T 63/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 11. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněných mlad. D.T. a mlad. J. T. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Pardubicích.

Odůvodnění:

Náměstkyně okresní státní zástupkyně v Pardubicích podala dne 4. 4. 2002 Okresnímu soudu v Pardubicích obžalobu na obviněné mlad. D. T. a mlad. J. T. pro trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák., který měli spáchat tím, že dne 20. 8. 2000 kolem 24.00 hod. v P. napadli poškozeného J. M. tím způsobem, že ho udeřili pěstí do břicha a do obličeje, poškozený upadl a poté mu z kapsy u kalhot odcizili peněženku v hodnotě 200,- Kč s částkou 100 DM, tj. 1.811,- Kč, osobními doklady, 2 klíči FAB v hodnotě 26,- Kč a nezjištěnou finanční částkou, čímž způsobili škodu ve výši nejméně 2.037,- Kč J. M.

Okresní soud v Pardubicích usnesením ze dne 17. 6. 2002, sp. zn. 2 T 63/2002, podle § 295 tr. řádu trestní věc obviněných mlad. D. T. a mlad. J. T. postoupil k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Znojmě, neboť oba obvinění mladiství jsou umístěni v ústavním zařízení, a to obviněný mlad. D. T. ve Výchovném ústavu pro mládež S., a obviněný mlad. J. T. ve Výchovném ústavu pro mládež V., kdy s ohledem na zájmy mladistvého se jeví jako nejúčelnější, aby trestní řízení proti oběma obviněným provedl Okresní soud ve Znojmě, v jehož obvodu se v současné době obviněný mlad. J. T.nachází. Pokud jde o obviněného mlad. D. T. je soud toho názoru, že nebude problém i tohoto obviněného mladistvého k Okresnímu soudu ve Znojmě předvolat.

Usnesením ze dne 23. 10. 2002, sp. zn. 3 T 476/2002, vyslovil Okresní soud ve Znojmě v trestní věci obviněných mlad. D. T. a mlad. J. T. nepříslušnost s odůvodněním, že oba obvinění mladiství se ve Výchovném ústavu pro mládež S.a Výchovném ústavu pro mládež V. nenachází, neboť oba již dosáhli zletilosti.

Podáním ze dne 31. 10. 2002 byla trestní věc obviněných mlad. D. T. a mlad. J. T. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Okresní soud v Pardubicích při svém rozhodnutí dne 17. 6. 2002 vycházel z neúplného zjištění. V době rozhodování soudu obviněný mlad. J. T. již ve Výchovném ústavu pro mládež V. nebyl, odjel na prázdniny, ze kterých se do ústavu nevrátil, a protože mezitím dosáhl zletilosti, byl v ústavu vyřazen ze stavu. S ohledem na to, že v době, kdy bylo rozhodováno o postoupení věci, se znovu zdržoval ve svém trvalém bydlišti v P., jeví se vhodné, aby ve věci jednal a rozhodl Okresní soud v Pardubicích, ke kterému napadla obžaloba, a který je věcně i místně příslušný obžalobu projednat. Jinak je bezpředmětné zabývat se změnou příslušnosti soudu k projednání věci obviněného mlad. D. T., neboť ani tento se již ve Výchovném ústavu pro mládež S. nenachází.

Je tedy třeba poznamenat, že důvody ke změně místní příslušnosti podle § 295 tr. řádu s ohledem na věk obou obviněných mladistvých v současné době již pominuly.

Za tohoto stavu bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 27. listopadu 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru