Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 52/2003Usnesení NS ze dne 30.01.2004

EcliECLI:CZ:NS:2004:11.TD.52.2003.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 52/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci odsouzeného Z. D., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. Nt 773/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. 1. 2004 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 315 odst. 2 tr. řádu za použití ustanovení § 25 tr. řádu jek projednání trestní věci odsouzeného Z. D. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 5. 6. 2002 adresovaným Obvodnímu soudu pro Prahu 4 požádal odsouzený Z. D. o přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů podle § 325 odst. 1 tr. řádu.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 5. 11. 2003, sp. zn. Nt 773/2002, byla podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu per analogiam trestní věc odsouzeného Z. D. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu s odůvodněním, že není ve věci místně příslušný, neboť v současné době odsouzený nevykonává trest odnětí svobody v žádné věznici, takže podle názoru soudu je s ohledem na ustanovení § 315 odst. 2 tr. řádu místně příslušný k rozhodnutí o návrhu odsouzeného soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, tedy Okresní soud v Karviné, resp. Okresní soud v Přerově.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Odsouzený Z. D. byl odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 28. 9. 1999, rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 1. 4. 1993, rozsudkem Okresního soudu v Karviné ze dne 29. 6. 1995 a rozsudkem Okresního soudu v Přerově ze dne 29. 11. 1999 a postupně mu uložené nepodmíněné tresty odnětí svobody vykonával do 12. 6. 2002 ve věznici P. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 6. 2002, sp. zn. Nt 773/2002, mu byl dne 12. 6. 2002 výkon trestu odnětí svobody přerušen a po přerušení trestu odsouzený trest do dnešního dne nenastoupil. Za tohoto stavu se pro všechna další rozhodnutí ve vykonávacím řízení podle § 315 odst. 2 tr. řádu stává věcně i místně příslušným soud, který ve věci rozhodoval v prvním stupni. Protože odsouzený postupně vykonával tresty odnětí svobody uložené mu několika okresními soudy, lze i při rozhodnutí o příslušnosti soudu ve vykonávacím řízení podpůrně použít ustanovení § 25 tr. řádu, a protože se odsouzený trvale zdržuje v obvodu Okresního soudu v Karviné, bylo podle § 315 odst. 2 tr. řádu za použití § 25 tr. řádu rozhodnuto, že k rozhodnutí o žádosti obviněného o přerušení výkonu trestu odnětí svobody ze zdravotních důvodů je příslušný Okresní soud v Karviné.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. ledna 2004

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru