Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

11 Td 51/2002Usnesení NS ze dne 24.10.2002

EcliECLI:CZ:NS:2002:11.TD.51.2002.1

přidejte vlastní popisek

11 Td 51/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud v trestní věci obviněného M. K., vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 16 T 86/2002 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 10. 2002 o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. řádu jek projednání trestní věci obviněného M. K. p ř í s l u š n ý Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou.

Odůvodnění:

Okresní státní zástupkyně podala dne 31. 7. 2002 Okresnímu soudu Praha ? východ obžalobu na obviněného M. K. pro trestný čin zpronevěry podle § 248 odst. 1, 2 tr. zák., který měl spáchat tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci březnu 2002 předal do autobazaru ve V., okres R. n. K., k prodeji ojeté osobní vozidlo Mazda 323 F 1.9 GT, SPZ AKI 78-24, které bylo dne 18. 4. 2002 v prostorách autobazaru M. F. v O. - H. prodáno D. U., za částku 73.000,- Kč, ačkoli v té době nebyl s vozidlem oprávněn disponovat, zejména jej zcizit, neboť byl toliko nájemcem a to na základě leasingové smlouvy č. 2000533011 uzavřené dne 10. 5. 2000 se společností V. l., a. s., se sídlem P. 6, M. H. 121, čímž poškozené společnosti V. l., a. s. způsobil škodu ve výši 56.864,90 Kč.

Usnesením Okresního soudu Praha - východ ze dne 1. 8. 2002, sp. zn. 16 T 86/2002, byla trestní věc obviněného M. K. podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. řádu za použití § 188 odst. 1 písm. a) tr. řádu předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s odůvodněním, že k projednání věci není místně příslušným, neboť ze spisového materiálu nevyplývá žádná okolnost zakládající příslušnost Okresního soudu Praha - východ. S ohledem na ustanovení § 18 odst. 1 tr. řádu je k projednání věci obviněného příslušný buď Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou, v jehož obvodu došlo alespoň z části k jednání obviněného, nebo Okresní soud v Ostravě, do jehož obvodu spadá O. - H., kde došlo k následku jednání.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. řádu a dospěl k tomuto závěru.

Vyšetřování trestné činnosti obviněného bylo sice provedeno policejními orgány v obvodu Okresního soudu Praha - východ a k tomuto soudu podala Okresní státní zástupkyně obžalobu, ale z dosud shromážděných důkazů jednoznačně vyplývá, že s trestným jednáním obviněný započal tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci březnu 2002 předal do autobazaru ve V., okres R. n. K., k prodeji ojeté osobní vozidlo Mazda 323. Protože je k určení místní příslušnosti podle § 18 odst. 1 tr. řádu rozhodné, kde došlo k trestnému jednání, eventuelně k jeho následku, je nutno přisvědčit odůvodnění usnesení Okresního soudu Praha - východ ze dne 1. 8. 2002, pokud za místně příslušný soud označuje Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou nebo Okresní soud v Ostravě. Ve prospěch Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou svědčí, že v jeho obvodu měl obviněný s protiprávním jednáním začít. Bez významu zde nejsou ani kritéria § 25 tr. řádu, neboť se i z hlediska hospodárnosti jeví vhodné, aby věc projednal soud, ke kterému mají obviněný i svědci nejblíž.

Ze všech těchto důvodů bylo rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 24. října 2002

Předseda senátu

JUDr. Pavel Kučera

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru